CO₂-halfjaarcijfers: CO₂-uitstoot bedrijfsactiviteiten Ballast Nedam met 29% gedaald sinds vorig jaar

Met een daling van 29% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ziet Ballast Nedam een flinke reductie van de CO₂-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten. Dat blijkt uit cijfers op basis van het eerste halfjaar van 2022.

Deze daling is te danken aan een aanzienlijke omzetgroei en slechts een geringe stijging van de CO₂-uitstoot op onze projecten, dankzij HVO-brandstof en andere CO₂-reducerende maatregelen.

“Doordat we in kaart brengen welke activiteiten de meeste uitstoot veroorzaken, kunnen we emissies bij de bron aanpakken. We verduurzamen onze kantoren, bouwplaatsen, productielocaties en het wagenpark”, zegt Patrick Ballast, Hoofd Duurzaamheid bij Ballast Nedam. “Op onze bouwplaatsen werken we bijvoorbeeld hard aan het verduurzamen van ons materieel, omdat dit verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van onze CO₂-uitstoot. Ook maken we steeds meer gebruik van onze eigen groene elektriciteit, opgewekt door onze zonnedaken en windturbines.”

We kunnen emissies bij de bron aanpakken.
Patrick Ballast Hoofd Duurzaamheid Ballast Nedam

Uitstoot in verschillende scopes

In de eerste helft van ons basisjaar 2019 rapporteerde Ballast Nedam per miljoen omzet een voetafdruk van 23.0 ton CO2. In 2021 was dat 19.9 ton voor de eerste zes maanden en in dit eerste halfjaar van 2022 is dat 14.1 ton. Deze voetafdruk is opgebouwd uit drie ‘scopes’ waarmee we de CO₂-uitstoot meten en rapporteren. Hieronder zijn de emissies meegenomen van het eerste halfjaar van 2022 tot en met week 24.

  • Scope 1 | 7.970 ton (aardgas, diesel, benzine en overige fossiele brandstoffen). Door een toename van bedrijfsactiviteiten is de voetafdruk van scope 1 in de eerste helft van 2022 licht toegenomen, maar ten opzichte van de gestegen omzet is juist sprake van een sterke daling.
  • Scope 2 | 230 ton (elektriciteit, stadswarmte, aangevuld met business travel). De voetafdruk van scope 2 is daarmee licht gedaald door het vergroenen van de elektriciteit in onze huurpanden.
  • Scope 3 | 967 ton (emissie afkomstig van woon-werk vergoedingen en locaties die beheerd worden door Ballast Nedam Asset Management en behoren tot onze eigen scope). De uitstoot van scope 3 is sterk gedaald door de hoge eigen opwekking van stroom op het project Penitentiaire Inrichting Zaanstad dat beheerd wordt door Ballast Nedam Asset Management.

COin cijfers

In totaal is de CO₂-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2022 met 29% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met vorig jaar hebben de kantoren een veel lagere uitstoot. Dit komt door de zachte winter, besparingen op het gasverbruik en vergroening van de elektriciteit in onze huurpanden. Ook de productielocaties hebben een wat lager gasverbruik dankzij de zachte winter.

De hogere emissies op de bouwplaatsen zijn het gevolg van toegenomen bouwactiviteiten. Onder meer door de inzet van HVO-brandstoffen is de CO₂-uitstoot beperkt gebleven. In totaal is zelfs sprake van een aanzienlijke daling van de CO₂-uitstoot afgezet tegen de omzet.

Ondanks een grote investering in het aantal elektrische leaseauto’s zijn de mobiliteit-emissies licht gestegen. Dit komt doordat collega’s sinds de pandemie weer vaker op kantoren en projecten aanwezig zijn. Het elektriciteitsverbruik van ons wagenpark wordt gecompenseerd met groencertificaten (GVO's Nederlandse wind) van onze eigen windmolens.

Ambities

Sinds 2021 gebruikt Ballast Nedam op alle kantoor- productie- en bouwlocaties uitsluitend 100% groene stroom. Met de ambities om in 2030 CO₂-neutraal en in 2040 energieneutraal te zijn, worden steeds meer duurzame stappen gezet. Een doel op korte termijn is dat in 2023 meer dan 20% van het elektriciteitsverbruik duurzaam wordt opgewekt door eigen windturbines en zonnepanelen. Daarom investeert Ballast Nedam volop in zonnepanelen op eigen daken, zoals in dit eerste halfjaar van 2022 de uitbreiding in Almere (895 kWp) en de aanleg in Leerdam (528 kWp).

In totaal is er sprake van een aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot afgezet tegen de omzet. Met deze resultaten is Ballast Nedam goed op weg om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Een ambitieuze, maar uiterst belangrijke doelstelling.