Ballast Nedam presteert aanhoudend sterk in eerste halfjaar

Flexibiliteit en veerkracht vormen de basis voor duurzame en gezonde groei van Ballast Nedam. Het bedrijf behoudt haar positieve bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar, in turbulente marktomstandigheden. De continue focus op verdere verbeteringen en het tonen van ondernemerschap, resulteren in positieve halfjaarcijfers en vertrouwen in de toekomst.

"We zijn tevreden over onze financiële halfjaarresultaten voor 2022", zegt Kemal Sağlam, CEO van Ballast Nedam. “Onze resultaten zijn positief en in lijn met ons business plan. We zijn dankbaar en trots op onze toegewijde collega's die deze resultaten mogelijk maken. De economische en geopolitieke onzekerheid in de markt blijft vooralsnog groot. We blijven ons bedrijf transformeren om nieuwe oplossingen voor klimaatverandering te realiseren, terwijl de behoefte aan energiezekerheid de investeringen binnen Europa versnellen. Onze ondernemersmentaliteit, evenals onze flexibiliteit en veerkracht, helpen ons om te navigeren in deze onzekere en steeds veranderende omstandigheden.”

Kerncijfers 2022

  • Halfjaaromzet bedraagt ​​€ 605,9 miljoen (2021: € 391,6 miljoen). Omzetgroei voor het gehele jaar 2022 is naar verwachting meer dan 10%.
  • EBITDA bedraagt ​​€ 23,9 miljoen (2021: € 14,7 miljoen). De verwachting is dat onze financiële resultaten in lijn blijven met voorgaand jaar.
  • Sterke kwaliteit en solide orderportefeuille van € 1,7 miljard (2021: € 1,7 miljard).

Zakelijk perspectief

Kemal Sağlam legt uit: “Onzekerheid is de essentie van de omstandigheden waarin we ons bevinden. De geopolitieke situatie, wereldwijde kostenstijgingen en vertragingen in materiaalleveringen hebben ook op ons bedrijf impact. We zien dat de krapte op de arbeidsmarkt het aannemen van goed personeel bemoeilijkt. Daarnaast hebben kostenfluctuaties, alsmede het stikstofbeleid een vertragend effect op aanbestedingen, met name ook voor grote (infrastructuur)projecten. Onze strategie van diversificatie in regio’s, klanten en type projecten evenals investeringen in specialistische activiteiten, loont in deze omstandigheden. Een grote zorg is de druk die de behoefte aan energiezekerheid nu legt op duurzaamheid. Terwijl investeringen in duurzame energie versnellen, staan er ook nieuwe Europese investeringen in fossiele brandstoffen op de planning om de komende jaren zeker te zijn van energie. De urgentie en het belang van duurzaamheid staan bovenaan onze agenda en we zullen onze capaciteiten op dit gebied nog verder uitbreiden.”

Ballast Nedam toont een toegenomen focus op de internationale markt. Dit jaar verwierf het bedrijf enkele nieuwe internationale projecten zoals de bouw van een nieuw hoofdkantoor van de Europese Investeringsbank in Luxemburg (joint venture met Rizzani de Eccher) en de bouw van vijf nieuwe bruggen in Guinee. Lopende projecten zijn de waterzuiveringsinstallatie in Sri Lanka en de terminalvernieuwing van de luchthaven van Sint Maarten.

Daarnaast blijft het overnemen van nieuwe bedrijven interessant om zo invulling te geven aan de ambitie voor een gezonde strategische groei. In maart 2022 is Mouwrik Waardenburg toegevoegd aan de portefeuille van Ballast Nedam Road Specialties. Ook wordt het portfolio steeds verder uitgebreid naar de markt rondom de energietransitie, bio-based- en natuurinclusief bouwen. Een voorbeeld is de windenergiemarkt, waarin Ballast Nedam in het verleden ook al actief betrokken was. Projecten Windplanblauw en Windpark Maasvlakte II zijn recente voorbeelden hiervan. “Uiteindelijk is het bijzondere van de uitdagende marktomstandigheden dat dit ook weer tot nieuwe kansen leidt”, aldus Sağlam.


Stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid

De grote vraag naar duurzame woningen komt tot uiting in de uitstekende resultaten van Ballast Nedam Development. Nieuwe innovatieve concepten zoals het Natuurhuis, waar klimaatpositieve en schaalbare rijtjeshuizen van stro worden ontwikkeld door Ballast Nedam Development en de volledig demontabele en duurzame parkeervoorziening voor de TU Delft van Ballast Nedam Park & ​​Connect zijn spraakmakende voorbeelden. Deze dagen de bestaande markten uit en benadrukken de urgentie om duurzaamheid serieuzer dan ooit te nemen. Toch blijven er grote uitdagingen in de beschikbaarheid van bouwruimte, zeker in het licht van de voorgestelde stikstofmaatregelen.

Ballast Nedam heeft grote vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid. De CO2-uitstoot is in het eerste halfjaar met 29% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze netto daling bij omzetgroei, is vooral het gevolg van het verlagen van de CO2-uitstoot op projecten door toepassing van diverse CO2-reducerende maatregelen. Zo draait project Prinses Amaliahaven volledig op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) en wordt er steeds meer elektrisch materieel gebruikt. In juli werd duidelijk dat gemiddeld een CO₂ reductie van 69% op verkochte woningen is gerealiseerd ten opzichte van de geldende wet- en regelgeving.

Met deze sterke resultaten is Ballast Nedam goed op weg om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Een zeer ambitieus maar uiterst belangrijke doelstelling. Daarnaast is fors geïnvesteerd in het uitbreiden van het vermogen om eigen energie op te wekken door middel van zonne-energie. In totaal zijn er in het eerste halfjaar 3629 zonnepanelen geplaatst. Het totale vermogen van de nieuw geplaatste zonnepanelen bedraagt ​​1.423.665 Wattpiek. Ballast Nedam heeft de ambitie om in 2040 alle energie die nodig is duurzaam op te wekken.

Veiligheid

Ballast Nedam lanceerde een nieuwe veiligheidscampagne onder de naam 'Take Care' om het veiligheidsbewustzijn verder te vergroten en veilig gedrag te verbeteren. ‘Zorgen voor elkaar’ is het uitgangspunt van positieve verandering. “Take care’ is niet alleen de basis voor verbeteringen op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van human resources”, legt Willem Turkenburg, directeur Human Resources, uit. “Ons bedrijfsresultaat is alleen mogelijk door de inzet van onze bekwame en toegewijde mensen. Het personeelstekort in de branche motiveert ons om nog meer aandacht te besteden aan onze medewerkers. Naast een goed salaris zijn persoonlijke groeimogelijkheden, diversiteit en individuele zorg succesfactoren om gezonde, gelukkige en gekwalificeerde mensen te behouden en aan te trekken."


A-pier

Het is niet altijd mogelijk om een ​​positief resultaat te behalen. Olav Padberg, bestuurslid Ballast Nedam verklaart namens de Raad van Bestuur en Joint Venture partner TAV: “Ballast Nedam en TAV zijn allebei experts binnen dit vakgebied en nooit eerder in onze lange geschiedenis hebben we een project niet mogen voltooien. We betreuren de negatieve gevolgen daarvan voor alle betrokken stakeholders ten zeerste. Ballast Nedam-TAV heeft er alles gedaan om met oplossingen te komen en zal dat blijven doen.”

Outlook

Ballast Nedam heeft vertrouwen in de toekomst. “We staan ​​er goed voor en we verwachten positieve lange termijnvooruitzichten voor de (internationale) bouwsector, al blijft voorzichtigheid geboden. Onze internationale reputatie is zeer sterk en we zullen groeimogelijkheden buiten Nederland blijven onderzoeken. Deze zien we vooral in infrastructuur, en specifiek in water-gerelateerde projecten zoals havens, bruggen en tunnels. Ballast Nedam heeft een sterke positie om autonome (inter)nationale groei te realiseren en bedrijven en projecten over te nemen. Hier horen investeringen in (vastgoed)ontwikkelingen ook bij.

We moeten binnen onze industrie de uitdaging gezamenlijk aangaan om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen waar we voor staan, met name als het gaat om het realiseren van een duurzame leefomgeving waarin natuur en klimaat zoveel mogelijk worden beschermd. Een betere en overkoepelende samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kan de sleutel tot succes zijn. In ons 145-jarig bestaan hebben we veel uitdagingen het hoofd geboden en we vertrouwen dan ook op onze ruime ervaring en expertise. Als we onze orderportefeuille op peil blijven houden en we onze gekwalificeerde mensen kunnen behouden, zullen we naar verwachting onze omzet en winst blijven vergroten. We blijven op zoek naar nieuwe kansen om verder te verbeteren en om onze horizon te verbreden. Ons vakmanschap en onze ondernemersmentaliteit zullen hierin leidend zijn”, aldus Sağlam.