Ballast Nedam neemt Mouwrik Waardenburg over: gezonde groeiambitie

Ballast Nedam en Mouwrik Waardenburg hebben op maandag 21 maart de koopovereenkomst getekend waarmee Ballast Nedam de aandelen in het bedrijf zal overnemen. Het in Waardenburg en Elst gevestigde wegenbouwbedrijf wordt als zelfstandig bedrijf toegevoegd aan het organisatieonderdeel Ballast Nedam Road Specialties.

Doordat Mouwrik Waardenburg en Ballast Nedam de krachten bundelen, wordt een volgende stap gezet in de groei van de wegenbouwactiviteiten van Ballast Nedam. Mouwrik Waardenburg was op zoek naar een partij om verdere groei en continuïteit van haar activiteiten veilig te stellen en Ballast Nedam wil haar positie in de markt uitbreiden en versterken. Daar vullen de ambities en wensen van beide partijen elkaar naadloos aan.
 
Het uitgangspunt bij de overname is dat Mouwrik Waardenburg ook in de toekomst onder haar eigen naam blijft opereren, met haar eigen cultuur, onder aansturing van de huidige directie en vanuit de huidige locaties.

Grond- weg en waterbouw

Mouwrik Waardenburg werkt vanuit Waardenburg en Elst en telt momenteel 65 medewerkers. Het bedrijf is actief in Grond- en Weg- en Waterbouw en heeft een sterke regionale positie op het gebied van asfaltonderhoud, bouw- en woonrijp maken en binnenstedelijke reconstructies van wegen en riolering. De drie aandeelhouders hebben gezamenlijk besloten tot het verkopen van het bedrijf om verder te groeien en continuïteit te waarborgen. Het werkgebied van het bedrijf bevindt zich in de lijn Amsterdam-Zwolle en Eindhoven-Rotterdam.

Directeur Roland Hein van Mouwrik Waardenburg vertelt: “We waren op zoek naar een partner die begrijpt waar wij voor staan en hoe wij willen werken. Een partner die ons bedrijf verder kan professionaliseren en nieuwe kennis en kunde kan toevoegen. Die partner vonden wij in Ballast Nedam. Bij Ballast Nedam heerst een ondernemende cultuur die lijkt op die van ons. Wij hebben een no-nonsense mentaliteit, we doen wat we beloven en we vinden het ontzorgen van onze klanten heel belangrijk. Er zijn korte lijnen, iedereen kent elkaar en we zitten dicht op de klant. We kijken ernaar uit om samen met Ballast Nedam verder te bouwen aan ons bedrijf.” 
We waren op zoek naar een partner die begrijpt waar wij voor staan en hoe wij willen werken.
Roland Hein Directeur Mouwrik Waardenburg

Groeiambitie

Ook voor Ballast Nedam is de overname een mooie oplossing om verder te kunnen groeien in de regio. Joep Hartjes, directeur van Ballast Nedam Road Specialties: “De overname door Ballast Nedam is een keuze die past binnen de groeistrategie van ons bedrijf. We zijn op zoek naar gecontroleerde, gezonde groei. Met dit middelgrote bedrijf versterken we onze positie in de regionale markt en creëren we een sterkere organisatie. De stabiliteit van ons bedrijf dat al meer dan 140 jaar bestaat, is een mooie combinatie met het lokale netwerk en de operationele kracht van Mouwrik Waardenburg. Zo verkrijgen we schaalvergroting en zijn we in staat om opbrengsten te optimaliseren. We zijn ervan overtuigd dat we op deze wijze een win-win situatie creëren.”


Nieuwe mogelijkheden

Door de combinatie van beide bedrijven wordt de dienstverlening aan de opdrachtgevers naar een nog hoger niveau gebracht. Ook voor medewerkers biedt de samenwerking nieuwe mogelijkheden, omdat beide partijen van elkaar kunnen leren en verder kunnen ontwikkelen.
De komende maanden krijgt de nieuwe samenwerking verder vorm. De overname wordt ter goedkeuring voorgelegd bij de Autoriteit Consument & Markt. 
Foto: Keek fotografie