CO2-uitstoot fors gedaald in eerste halfjaar 2021

Ballast Nedam investeert volop in verduurzaming. De doelstelling voor 2021 is om 8% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van referentiejaar 2019, waarbij we goed op koers liggen.

In totaal is onze voetafdruk voor het eerste halfjaar 2021 met maar liefst 22% afgenomen ten opzichte van ons referentiejaar 2019. Deze sterke daling komt door de inkoop van 100% groene stroom, elektrische auto’s, het effect van het thuiswerken door COVID-19 en de genomen duurzame maatregelen op de projecten.

Positieve bijdrage

Ballast Nedam gaat voor volledig CO2-neutraal in 2030. Als bouw- en ontwikkelbedrijf geloven we dat ieder project ons de kans biedt om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld van vandaag en de toekomst. De prioriteiten en kansen voor de verbetering van de energieprestatie voor Ballast Nedam liggen op in de reductie op het gebied van mobiliteit en de bouwplaats.

Investeringen

Ballast Nedam heeft in 2021 vervolgstappen gezet in het verduurzamen van het materieel en de inzet van HVO-brandstof, zoals op het project Prinses Amaliahaven. Ook is het leasen van elektrische auto’s gepromoot. Met succes: in 2021 zijn in totaal 150 nieuwe elektrische leaseauto’s aangeschaft. Dit is ruim 30% van het totale aantal bestelde auto’s in dit jaar.

Voor de projecten is geïnvesteerd in onder andere een schaftpakwagen met zonnefolie dak, vier elektrische torenkranen, een nieuwe milieuvriendelijke asfalt emulsiewagen, een nieuwe 100% elektrische HAMM HW90 tridem walsverdichter en vijftig LED-lampen van 600 Watt ter vervanging van 50 x 2000 Watt lampen. Voor de verduurzaming van onze kantoren investeren we dit jaar in ruim 2.400 zonnepanelen op het kantoor van Ballast Nedam Materieel in Almere.

Naast deze maatregelen blijven we ons zelf uitdagen om middels initiatieven de emissiereductie verder te versnellen binnen al onze organisatieonderdelen.

Terug naar