Ballast Nedam één van de bouwers voor aanleg kades Amaliahaven

Ballast Nedam bouwt mee aan de groei van de Rotterdamse haven. In het bouwconsortium HOCHTIEF, Ballast Nedam en Van Oord gaat Ballast Nedam voor Havenbedrijf Rotterdam zo’n 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de Prinses Amaliahaven aanleggen. Het havenbedrijf investeert hiermee in forse toename van de containeroverslag in Rotterdam.

De aanleg van de kades is het startsein voor de verdere ontwikkeling van de Prinses Amaliahaven op de Maasvlakte II. De ontwikkeling kan leiden tot de jaarlijkse overslag met vier miljoen standaardcontainers (TEU).

Oog op veiligheid en duurzaamheid

“We verheugen ons op de samenwerking met HOCHTIEF, Ballast Nedam en Van Oord, vanuit de met hen gedeelde waarden op het gebied van veiligheid en duurzaamheid”, zegt Boudewijn Siemons, chief operating officer van het Havenbedrijf Rotterdam.

Ronald de Geus, managing director Ballast Nedam Infra Projects: “Door vanuit verschillende disciplines en samen met ketenpartners naar het project te kijken, zijn diverse oplossingen uitgewerkt om zo tot de meest duurzame en efficiënte werkwijze te komen. We beperken bijvoorbeeld de hinder voor de omgeving door bouwmaterialen grotendeels over het water aan te voeren. Zo zorgen we ervoor dat de operationele processen van de containerterminals tijdens de uitvoering van het project altijd door kunnen gaan.”

Naast deze keuzes, heeft het consortium ook speciale aandacht aan het verminderen van emissies tijdens de uitvoering. Zo gebruiken we Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Dit brandstoftype heeft een CO2-reductie van 89 procent ten opzichte van diesel en kent een lagere uitstoot van emissies zoals fijnstof, stikstof en zwavel. Door de inzet van materieel op HVO en elektrisch materieel sluiten we als consortium volledig aan bij de ambities van het Havenbedrijf om de schadelijke uitstoot fors te reduceren.

Het project in het kort

De nieuwe diepzee- en binnenvaartkades in de Prinses Amaliahaven komen aan weerzijden van de ongeveer 2,5 kilometer lange haven. In totaal gaat het om 1.825 meter diepzeekade, 160 meter binnenvaartkade en 360 meter aan grondkeringen. Daarmee wordt – op 725 meter na – het gehele in 2015 in gebruik genomen havenbekken ingekaderd. Ook de realisatie van 160 meter aan wachtplaats voor algemeen gebruik door binnenvaartschepen is onderdeel van het project.

De eerste 500 meter kademuur zal naar verwachting eind 2022 worden opgeleverd. Uiterlijk anderhalf jaar later is het laatste deel van het project gereed.

Achterkraanbaan

Naast het aanleggen van de kades met een kerende hoogte van 29 meter, bestaat het werk ook uit het vrij baggeren van de kades tot een ruime 20 meter onder NAP. Ten behoeve van de toekomstige containerkranen, wordt daarnaast een op palen gefundeerde achterkraanbaan aangelegd van ongeveer 1,8 kilometer lengte.

De kades worden state-of-the-art uitgevoerd. Zo worden ze bijvoorbeeld uitgerust met een uitgebreid pakket aan sensoren om krachten en eventuele vervormingen te monitoren. Bovendien worden op twee locaties zogenoemde ECOncrete blokken aangebracht. Deze fungeren als kunstmatige riffen om de biodiversiteit onder water te stimuleren.

Terug naar