Ballast Nedam Development

Formule voor welzijn en geluk

Ballast Nedam Development

Eén van onze organisatieonderdelen

Ballast Nedam Development (Development) is één van onze divisies en staat voor het daadkrachtig ontwikkelen van een gezonde en duurzame leefomgeving in stedelijke gebieden.

Gebiedsontwikkeling met oog op mens en natuur

Met de hoogste kwaliteitsstandaard in de gebiedsontwikkeling draagt Ballast Nedam Development bij aan een wereld waarin mens en natuur in harmonie samenleven. Verspreid over heel Nederland worden vernieuwende en duurzame oplossingen bedacht en toegepast, wordt gezocht naar krachtige samenwerkingen op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau en worden processen voor stakeholders versneld.

Ballast Nedam Development is een ervaren en daadkrachtige partner voor grootschalige en hoogwaardige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Het focust op ambities overtreffen, radicale veranderingen aanjagen en processen versnellen. Samen met stakeholders worden meetbare doelen vastgesteld, waardoor de hoogste kwaliteit voor mens en natuur wordt gecreëerd.

Het karakter van Ballast Nedam Development

Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development en winnaar ABN-AMRO Duurzame 50 (2019): “Als gebiedsontwikkelaar leg je de fundering voor een lang gezond en gelukkig leven in een gebied. Deze rol moet je bewust en met de grootste zorg invulling geven. De wisselwerking tussen harde en zachte aspecten van ons vak worden jaar na jaar belangrijker. Onze creatieve en veerkrachtige ontwikkelteams gaan hierin steeds verder en dat stimuleren wij. Wat wij doen is niet alleen van economische waarde, maar ook van maatschappelijke waarde. Onze teamleden krijgen de ruimte en het vertrouwen om het verschil te maken. Zo ontstaan vernieuwende oplossingen, zoals op het vlak van duurzaamheid en gezondheid, waarin de divisie zich onderscheidt."

Vernieuwende, duurzame én prijswinnende oplossingen

De hoge maatstaven zorgen voor opvallende resultaten, die door verschillende instanties worden erkend. Zo ontving Ballast Nedam Development voor verschillende deelfasen van De Groene Loper meerdere keren vier van de vijf sterren van de Dutch Green Building Council (DGBC). Heeft het PBL aangetoond dat slechte luchtkwaliteit, en geluidsoverlast tot het verleden behoren. En is de WOZ-waarde in de omringende buurten bij de oplevering van het openbaar gebied met ruim 220 miljoen euro gestegen. Het team maakt de inspanningen bewust aantoonbaar en meetbaar om te weten wat de meerwaarde is van de initiatieven.

De Groene Loper

In 2020 werd de Groene Loper in Maastricht bekroond met een European Award for Sustainable Residential Development. Deze internationale prijs wordt jaarlijks toegekend aan een schoolvoorbeeld voor gebiedsontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met de impact op de directe omgeving, de wereld en de toekomst.

Project De Groene Loper biedt vernieuwende, duurzame oplossingen en krachtige samenwerkingsverbanden. Met hart en ziel werkt Development met een team van 35 collega’s aan een toekomstbestendige en kwalitatieve gebiedsontwikkeling met 1.145 energieneutrale woningen. Daarnaast bevorderen ze de biodiversiteit door de kavels groen in te richten en het volwassen groen op de parkeerhoven te behouden maar ook door een bijenlint in te zaaien.

Regisseur van een gezonde maatschappij

Ballast Nedam Development werkt samen met een groot aantal gemeenten, ngo's zoals JOGG, Jantje Beton, de Vogelbescherming en diverse universiteiten. De Sustainable Development Goals van de VN zijn leidend in elk facet van de organisatie. Gebiedsontwikkelingen als Food Center Amsterdam, Cartesius Utrecht, Hart van Zuid Rotterdam, Berckelbosch Eindhoven en de Groene Loper Maastricht zijn slechts enkele van de ontwikkelingen waar voortdurend naar wordt gekeken om de ambitie op maatschappelijk gebied en de fysieke omgeving te vergroten.

Ballast Nedam Development kijkt naar wereldwijde ontwikkelingen, zoals de internationale wetenschappelijke theorie van de zogenaamde Blue Zones in de wereld: plekken waar mensen aantoonbaar langer leven.

Geïnspireerd door de ingrediënten die daarin bepalend zijn, onderzoekt Development hoe zij leefgebieden kunnen creëren waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.

CEO Onno Dwars: “Wanneer je in staat bent om positieve invloed uit te oefenen op gebiedsontwikkelingen, ontgroei je de rol van ‘het ontwikkelen van gebouwen’ en word je regisseur in het gezonder maken van de maatschappij.”

Meer informatie?

Bedrijfsdirecteur Ballast Nedam Development Onno Dwars