Landoplossing op het water

Windmolens met een uniek ontwikkelde kofferdamconstructie

Windplanblauw

Op de grens van land en water heeft Ballast Nedam meegewerkt aan het vervangen van 28 verouderde windturbines door 24 moderne en krachtige turbines. Hiervoor hebben we de nieuwe turbinefundaties ontworpen en gebouwd, realiseerden we de parkbekabeling en verzorgden we de aansluiting met het onderstation. 

  • 16.000 meter buispalen
  • 8.000 meter damwanden
  • 25.000 m3 beton


Windplanblauw

De windturbines maken onderdeel uit van het project Windplanblauw, dat in totaal 61 nieuwe turbines bevat. Door de groene energie die de windturbines produceren, levert dit project een substantiële bijdrage aan het Energieakkoord in de provincie Flevoland. Zo heeft Ballast Nedam met haar werkzaamheden voor Windplanblauw bijgedragen aan de energietransitie.


Het project in het kort

De nieuwe buitendijkse windturbines maken deel uit van een initiatief van SwifterwinT en Vattenfall: een windpark in de gemeenten Dronten en Lelystad, waar 74 windturbines zijn vervangen door 61 moderne turbines met meer vermogen. In totaal heeft het windpark een opgesteld vermogen van ruim 335 MW. 37 turbines staan op land en 24 turbines staan in het water van het IJsselmeer.

De fundaties voor de 24 turbines in het IJsselmeer zijn door Ballast Nedam ontworpen en gerealiseerd. Ze vervingen daarmee de 28 windturbines van het verouderde windpark ‘Irene Vorrink’, destijds ook gebouwd door Ballast Nedam. De 24 windturbines leveren per stuk zo’n 6 Megawatt aan stroom op. Dat is 5,4 Megawatt extra stroom ten opzichte van de oude turbines.


Nearshore locaties

Project Windplanblauw vond plaats in ondiep water, op de grens van onshore (land) en offshore (zee). Deze locatie duiden we aan met de term ‘nearshore’. Hier ligt onze kracht en kunnen we onze maritieme kennis inzetten, gebundeld met onze expertise in bouwen op land.


Unieke kofferdamconstructie

Voor dit project ontwikkelde Ballast Nedam een unieke oplossing voor de plaatsing van landturbines op water. We combineerden de bovenbouw van de fundatieoplossing, die normaal gesproken op het land wordt toegepast, met de onderbouw van een maritieme oplossing. Dit zorgde voor een kofferdamconstructie die de basis vormde voor de turbinefundaties. Zo pasten we met deze unieke kofferdamconstructie een bewezen techniek toe.

Meer informatie?

Ronald de Geus

Managing Director Ballast Nedam Infra Projects

Ronald is opgegroeid in een internationale omgeving: de basis van zijn carrière in integrale projecten. Vanuit zijn ontwerp- en engineering achtergrond is hij doorgegroeid in het projectmanagement van grote, complexe projecten.

Business Unit Director Ronald De Geus Ballast Nedam Infra Projects
Terug naar