Een topklinisch ziekenhuis

Zeer hoge kwaliteitseisen en unieke samenwerking

Meander Medisch Centrum

Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is een topklinisch ziekenhuis, ontworpen volgens de principes van een ‘healing environment’. Welzijn en comfort van de patiënt staan centraal. De eenpersoonskamers, overal zicht op groen en het vele daglicht dragen bij aan een voorspoedig genezingsproces en kortere opnames.

  • 113 duizend m2 vloepoppervlak
  • 4 jaar technisch en bouwkundig onderhoud
In de periode 2010-2013 bouwden we met het consortium 2MC3 dit moderne ziekenhuis in een parkachtige omgeving. De verschillende gebouwdelen zijn door Atelier PRO zo ontworpen dat ze voldoen aan de huidige eisen van een effectief en comfortabel medisch centrum. Bovendien zijn ze eenvoudig aan te passen aan toekomstige wensen. Van 2013 tot en met 2016 voert de bouwcombinatie ook het technisch en bouwkundig onderhoud uit.

Medisch-specifieke eisen

Een ziekenhuis bouwen is complex vanwege de specifieke eisen die geavanceerde medische technieken stellen aan een gebouw. Er gelden hoge kwaliteitseisen voor de afwerking en de klimatologische beheersing. Bovendien moeten ruimtes gemakkelijk kunnen worden aangepast en toekomstbestendig zijn. Die strenge voorwaarden vereisen zeer goede afstemming tussen de bouwkunde, installatietechniek, inrichting en aansluiting voor medische apparatuur. Door samenwerking in een vof konden we optimaal rekening houden met de belangen van het ziekenhuis.

Andere vorm kwaliteitsmanagement

De kwaliteitsborging was in dit project anders ingevuld dan gebruikelijk. Het Meander Medisch Centrum koos niet voor dagelijks toezicht, maar wij dienden vooral zélf aan te tonen dat we aan de kwaliteitseisen voldoen. We bespraken vooraf het gewenst kwaliteitsniveau waar een ieder aan het einde tevreden mee zou zijn. Daarna bepaalden wij vooraf de toetsingsmethode en controleerden het gehaalde kwaliteitsniveau van onze medewerkers en die van onderaannemers zelf en legden dit schriftelijk vast. Wij zijn ervan overtuigd: deze vorm van kwaliteitsmanagement is de toekomst.

Technisch en bouwkundig onderhoud

Het Meander Medisch Centrum heeft ons gevraagd om na de realisatie ook het technisch en bouwkundig onderhoud uit te voeren, voor een periode van drie jaar. Dit omdat we de kennis hebben van het gebouw en de installaties en onze beheerorganisatie goed op deze taak is ingericht. Ook speelde mee dat het bouwproces voorspoedig is verlopen en de contacten plezierig waren. Het ziekenhuis is nu verzekerd van deskundig onderhoud. Onze kennis en ervaring kunnen we gedurende een langere periode overdragen aan de beheerder van het gebouw.

Meer informatie?

Halbe Veenstra

Managing Director Ballast Nedam Building Projects

Sinds 1 maart 2021 bekleedt Halbe de functie van Managing Director bij Ballast Nedam Building Projects. Hij is verantwoordelijk voor de oplevering van bouwprojecten, waarbij de tevredenheid van klanten en belanghebbenden voorop staat.

Terug naar