Uitbreiding en modernisering watersysteem Kumasi

Wij moderniseerden de sterk verouderde waterinstallatie en ook het hele watertransportsysteem

Slim omgaan met schaars geld en water

Kumasi is de op een na grootste stad van Ghana. Wij moderniseerden er de sterk verouderde waterinstallatie en ook het hele watertransportsysteem. Nu zijn 1,8 miljoen mensen verspreid over 30 steden en dorpen weer verzekerd van voldoende schoon drinkwater. Onze lokale samenwerking zorgde bovendien voor een blijvende impuls voor de lokale economie.

  • 700 kilometer pijplijn verbeterd
  • 80 kilometer nieuw leidingwerk
  • 1,8 miljoen mensen voorzien van schoon drinkwater
Niet alleen water, ook geld is schaars in Ghana. Elke uitgave is dan ook zorgvuldig overwogen. Met subsidie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken konden we oude installaties opknappen en vervangen, een slibbehandelingsinstallatie ontwerpen en bouwen, een opvoerstation aanbrengen en een waterreservoir bouwen. Ook moderniseerden we het complete watertransportsysteem, legden we nieuw leidingwerk aan en installeerden we zone- en watermeters.

Water winnen

Water was schaars, daarom ontwierpen en bouwden we een slibbehandelingsinstallatie die slib verdikt, kneedt en uitperst tot kleiblokken voor de bouw van huizen. Het backwash water werd daarmee niet weggespoeld maar na zuivering gebruikt voor distributie in plaats dat het verloren ging. Ook wonnen we behandeld/gezuiverd water met de aanpak van het oude watertransportsysteem waarin vele liters verloren gingen. We controleerden en verbeterden zo’n 700 kilometer pijplijn en legden 80 kilometer nieuw leidingwerk aan.

Blijvende waarde

Bij het project werkten we met lokale mensen. De kennis die wij deelden en ervaring die zij opdeden, is van blijvende waarde voor de regio. Ook de salarissen van de 300 geschoolde en ongeschoolde lokale arbeidskrachten gaven de economie drie jaar lang een extra impuls. Daarnaast zorgt voldoende schoon drinkwater voor minder ziekte, wat leidt tot een hogere productiviteit.

Meer informatie?

Roy van Eijsden

Managing Director Ballast Nedam International

Roy van Eijsden heeft 20+ jaar ervaring en werkte al op 6 continenten. Zijn motivatie: continue verbetering van de landen en leefomgevingen waar hij werkt.

Roy van Eijsden Directeur Ballast Nedam International
Terug naar