Snel bouwen én lang beheren

Een multifunctioneel gebouw van 68.000 m2

Nieuwbouw Justitieel Complex Zaanstad

In Zaanstad bouwen we een nieuw justitieel complex, ter vervanging van de verouderde accommodatie in de regio. Het nieuwe gebouw krijgt een oppervlakte van 68.000 m² en gaat plek bieden aan ruim 1.000 gedetineerden. In dit project hebben we ondersteuning gehad van EGM Architecten.

  • 68.000 m2 oppervlakte
  • 25 jaar betrokken
  • 667 cellen
Kernbegrippen voor het ontwerp: humaan, sober, doelmatig en robuust. Deze principes gelden ook voor de techniek en de invulling van de exploitatie. Het justitieel complex is toekomstbestendig, kan multifunctioneel worden ingezet en is geschikt voor celgebruik van meer personen. Naast de bouw en coördinatie van de installatietechniek is Ballast Nedam verantwoordelijk voor het beheer tijdens de exploitatie gedurende 25 jaar.

Modulair bouwen

Bijzonder aan de bouwwijze is het tempo. De realisatie van het gebouw duurt slechts achttien maanden. Dat is haalbaar, omdat we waar mogelijk bouwen met modulaire en prefab-elementen, 3D ontworpen met BIM. De cellen zijn complete units met ingestorte voorzieningen die casco op de bouwplaats werden afgeleverd. Elke week werden 24 cellen geplaatst en in een half jaar tijd stonden alle 667 cellen op hun plek.

Design, Build, Finance, Maintain, Operate

Voor dit project sloten we een DBFMO-contract af. De klant legde zijn eisen vast in een outputspecificatie en wij maken een gebouw dat door middel van systems engineering aantoonbaar aan deze eisen voldoet. Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de facilitaire dienstverlening van het justitieel complex voor een periode van 25 jaar. Hierdoor loopt de afschrijving van het project over 25 jaar, in plaats van over drie of vier jaar. Andere uitgangspunten dan alleen de bouwkosten zijn leidend geweest bij het ontwerp, de realisatie en de exploitatie. Aangezien je bij aanvang meer investeert in duurzame producten met een lange levensduur en een lage onderhoudsbehoefte, resulteert dit verderop in het traject in lagere kosten, die de hogere investering compenseren.

Doordat de kernbegrippen van het ontwerp goed zijn doordacht, hebben ze niet alleen de architectuur bepaald, maar ondersteunen ze ook de diverse functies van het justitieel complex. In het hele complex is veel licht en lucht zichtbaar wat bijdraagt aan de humaniteit van het gebouw. De inrichting en het meubilair zijn robuust en gemakkelijk te onderhouden. Goede afstemming op allerlei aspecten lukt alleen met een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Meer informatie?

Walter van Gurp

Managing Director Ballast Nedam Asset management

Walter begon zijn carrière in de spoorwegbranche, waar hij heeft meegewerkt aan verschillende formule-ontwikkelingen zoals de implementatie van de welbekende OV-chipkaart. Sinds 2008 houdt hij zich binnen Ballast Nedam bezig met integrale projecten. Een onderdeel van de bouwbranche waarbij hij zijn kennis over tendermanagement en contractmanagement dagelijks in zet.

Terug naar