Van slechte conditie naar meest efficiënte haven van de Cariben

Een stevige modernisering

Modernisering nieuwe haven Paramaribo

De economische voorspoed van Suriname is voor een groot deel afhankelijk van de haven in Paramaribo. De bestaande haven was meer dan 40 jaar oud en vanwege matig onderhoud in slechte conditie. Bovendien was hij uitsluitend geschikt voor bulkgoederen en niet voor zeecontainers. Wij kregen de opdracht voor een stevige modernisering.

  • 35 cm dik betonnen dek
  • 1.250 kilometer verticale drainage
Ons werk bestond uit vernieuwing van de aan- en afmeerfaciliteiten en herstel van het betondek, door er een nieuw betonnen dek van 35cm dikte overheen te storten. Ook hebben we het achterliggende haventerrein en afwateringsvoorzieningen gestabiliseerd en diverse mechanische en elektrische installaties geleverd en geplaatst. Zo maakten we de haven geschikt voor containers, gekoelde ladingen en voertuigen op wielen.

Achterland gestabiliseerd

Stabilisatie van het achterland was essentieel in dit project. De oude haven lag op een pakket van slib en klei dat in de loop der eeuwen door de Surinamerivier was neergelegd. Versnelde consolidatie moest deze zachte ondergrond beter bestand maken tegen de zware lasten van een moderne haven. Daarvoor is 1.250 kilometer verticale drainage aangebracht en gefaseerd over het hele gebied een zandpakket van meer dan drie meter zand neergelegd, dat een jaar heeft moeten inklinken.

Havenactiviteit ging door

De economie had voorgaande decenniaernstig geleden, onze werkzaamheden mochten alleen voorspoed brengen. Het effect van wekelijks overleg met betrokkenen was dat de haven continu in bedrijf kon zijn. Door de modernisering bloeide de economie op, kwam er meer werkgelegenheid, met een positieve impact op de welvaart. Het project bracht de impuls die zo nodig was en de haven scoorde diverse prijzen – waaronder die voor de meest efficiënte haven van de Cariben. Dat maakte ons én de Surinaamse samenleving heel trots.

Meer informatie?

Roy van Eijsden

Managing Director Ballast Nedam International

Roy van Eijsden heeft 20+ jaar ervaring en werkte al op 6 continenten. Zijn motivatie: continue verbetering van de landen en leefomgevingen waar hij werkt.

Roy van Eijsden Directeur Ballast Nedam International
Terug naar