Ontwerp en bouw van een fietsbrug en natuurverbinding

Samen met de buurt het project realiseren

Fietsbrug Nigtevecht

Bij Nigtevecht ontwerpen en bouwen we een vaste fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug koppelt belangrijke recreatieve fietsroutes en zorgt voor een betere bereikbaarheid van scholen en werkgebieden in de regio. Ook zorgen we bij de brug voor een natuurverbinding die als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) de wetlands rond de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen verbindt en uitwisseling van fauna weer mogelijk maakt. Nu is dat bijna onmogelijk, want de wetlands zijn veel kleiner geworden en worden gescheiden door barrières zoals de A2, spoorlijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. Onderhoud van twintig jaar voor de fietsbrug en drie jaar voor de natuurverbinding maken onderdeel uit van het contract.

In dit project ligt veel nadruk op omgevingsmanagement. De wens voor de verbinding lag er al lang, maar omwonenden zagen de noodzaak van de brug niet en maakten zich zorgen over uitzicht, overlast en privacy. We besteedden daarom zelfs al voor gunning van de opdracht veel aandacht aan de omgeving.

Versneld draagvlak

Door middel van de beproefde methode van Publiek Private Buurt Samenwerking werkten we aan het verkrijgen van maximaal draagvlak. Zo organiseerden we buurtbijeenkomsten met inbreng van onze ontwerpers, ecologen, architecten en veiligheidsdeskundigen. Ook bezochten we de projectlocatie met omwonenden en vroegen we hen naar ideeën. Enkele daarvan werden ook uitgevoerd. Onze inzet resulteerde in unanieme vaststelling van de bestemmingsplannen en leverde uiteindelijk veel complimenten op.

Doordacht ontwerp

Het ontwerp van de brug is optimaal afgestemd op de omgeving. Vooral de inpassing van de hellingbanen vormde vanwege hun lengte een uitdaging. De hellingbaan aan de oostkant is compact, zodat bewoners vrij uitzicht houden en het landschap niet versnippert, de ander heeft een gebogen vorm. Niet alleen de omgeving, maar ook de gebruikers – fietsers en voetgangers – hebben onze volle aandacht. Zo realiseerden we onze ambitie om van de Fietsersbond minimaal een cijfer 8 te krijgen. Het werd zelfs nog iets hoger.

Meer informatie?

Thom Hienekamp

Managing Director Ballast Nedam Park & Connect

Thom is Managing Director van Ballast Nedam Park & Connect en houdt zich met zijn team bezig met het ontwerpen en bouwen van hoogwaardige schakels in mobiliteit. Zoals parkeergarages, bruggen en viaducten. Alles gebaseerd op het principe van de lerende organisatie en dienend leiderschap: de omgekeerde managementpyramide. Thom houdt daarbij altijd zijn droom in gedachten; een volledig circulaire leefomgeving. Waarin mensen zich gemakkelijk, graag en veilig voortbewegen en zich met elkaar verbinden.

→ Bekijk de website van Ballast Nedam Park & Connect
Terug naar