Waterzuivering en waterdistributie

De drinkwaterkwaliteit staat voorop

Waterzuivering en waterdistributie

Eén van onze expertises

Ballast Nedam zet dagelijks vele expertises in. De expertise 'Waterzuivering en waterdistributie' is daar één van. We zetten onze Nederlandse kennis volop in bij onze projecten in het buitenland, waardoor het schone drinkwater daar ook door de leidingen stroomt. 

Werken aan schoon drinkwater. Wereldwijd.

Met onze Nederlandse achtergrond weten we precies hoe we tegen én voor het water moeten vechten. Sterker nog: Nederland staat wereldwijd bekend als een land met een extreem hoge drinkwaterkwaliteit. De kwaliteitseisen voor kraanwater zijn in ons land vastgelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Zo hebben we normen vastgesteld over de toegestane concentratie van bepaalde stoffen in het drinkwater, waaronder nitraat, koper en lood. 

In het buitenland is de drinkwaterkwaliteit lang niet altijd voldoende. In sommige landen moeten dorpsbewoners dagelijks kilometers lopen om schoon drinkwater op te halen of halen zij hun drinkwater noodgedwongen uit een vervuilde rivier. Op onze projecten in bijvoorbeeld Sri Lanka, Gambia en Ghana zorgden we voor grote waterzuiveringsinstallaties, distributieleidingen en huisaansluitingen. Daardoor hebben we al duizenden mensen van schoon drinkwater voorzien.

Uitgebreid onderzoek

Deze grootste projecten vragen om grootste voorbereiding. Daarom starten we met het ophalen van monsters en onderzoeken we hoe ver die waterkwaliteit afwijkt van de normen van de World Health Organisation: de gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die een sturende en coördinerende rol heeft op het gebied van gezondheid en welzijn.

Maar liefst 17.000 huizen, 7 dorpen, 21.000 m3 watercapaciteit

Op project Hemmathagama in Sri Lanka voorzien we 17.000 families in zeven dorpen van schoon drinkwater. Bij dit project zorgt Ballast Nedam voor het regelen van de financiering, het management tijdens het gehele project en de kennis en expertise. Een groot deel van de uitvoering wordt gedaan door lokale krachten en onderaannemers. Hiermee creëren we tegelijkertijd werkgelegenheid in de regio.

We bouwen een waterzuiveringsinstallatie en brengen een compleet nieuw distributienetwerk aan. In totaal telt het distributienetwerk maar liefst 111 kilometer aan leidingen. Het water halen we uit een meer in de bergen, op zo'n 700 meter hoogte. Tijdens ons onderzoek bleek dat het water weliswaar was gemengd met zand, maar redelijk schoon was. Toch was het rivierwater in de zeven dorpen ernstig vervuild. Daar diende het water niet alleen als drinkwater, maar ook als riool en als plek om de was te doen. Door de aanleg van de waterzuiveringsinstallatie en het distributienetwerk, hoeven de families niet langer uit de vervuilde rivier te drinken.

Bij de waterdistributie maken we slim gebruik van de hoogteverschillen in het bergachtige gebied: dankzij de zwaartekracht hebben we geen waterpompen nodig. Het resultaat: minder kosten en minder impact op het milieu.

Ieder dorp krijgt een eigen tank met zo'n 1500 kuub aan schoon drinkwater. Vanuit de tank leggen we een lokaal distributienetwerk aan dat uitkomt in de 17.000 huizen. Wanneer een tank leeg dreigt te raken, zorgen de vlotters op de tanks ervoor dat er nieuw water vanuit de waterzuiveringsinstallatie wordt toegevoerd. Zo blijft het water onafgebroken door de leidingen stromen.

Hulp bij financiering 

Ballast Nedam biedt op deze projecten grote toegevoegde waarde doordat we onze opdrachtgever kunnen helpen bij het rondkrijgen van de financiering. Dat is vaak hard nodig, aangezien we voor waterzuivering en waterdistributie regelmatig werken in slecht ontwikkelde gebieden waar de financiële middelen lang niet altijd toereikend zijn. Daarom zijn we het liefst al vanaf het begin betrokken. De opdrachtgever is meestal de lokale overheid. Voor hen regelen we de financiering, waarna de overheid zelf een betalingssysteem kan introduceren en de terugbetaling in gang kan zetten.

Werkgelegenheid en training: Zo helpen we andere landen vooruit

Het krijgen van schoon drinkwater vergroot de leefbaarheid in de regio's waarin we werken. Maar daar stopt het niet. Met deze projecten creëren we werkgelegenheid doordat we lokale onderaannemers inschakelen voor een gedeelte van de installatie. Ook in onze eigen teams ter plaatse nemen we zoveel mogelijk lokale werknemers aan. En een groot deel van de zuiveringstechniek halen we uit België.

Tijdens onze projecten trainen we de lokale bevolking zodat zij het onderhoud en de bediening van de waterzuivering kunnen doen. Daardoor werken we aan blijvende impact.

 • Ballast Nedam International Projects

  • Ringwade 71, 3430 BL Nieuwegein
  • Postbus 1451
  • 3430 BL Nieuwegein
  • Tel: +31 (0)30 285 37 27
  Lees meer
Terug naar