Renovatie en restauratie

Een staaltje vakmanschap

Renovatie en restauratie

Eén van onze expertises

Ballast Nedam zet dagelijks vele expertises in. Renovatie en restauratie is daar één van. Ballast Nedam renoveert en vernieuwt grote elementen in de infrastructuur. Ook verduurzamen we huizen van woningcorporaties en restaureren we historische monumenten.

Renovatie: Verduurzamen voor de toekomst

Bij Ballast Nedam richten meerdere organisatieonderdelen zich op renovatie en transformatie van deze panden. We isoleren spouwmuren, zodat minder energie verloren gaat. En we knappen badkamers en keukens op, wat meer wooncomfort oplevert voor de bewoners. Daarnaast renoveren we middels zonnepanelen, dakisolatie, dubbelglas, nieuwe kozijnen en warmtepompen. Hiermee wordt de woning energiezuiniger en toekomstbestendig.

Ter illustratie: Ons dochterbedrijf Laudy Bouw & Ontwikkeling focust zich binnen het renovatievraagstuk op woningcorporaties, beleggers en andere professionele opdrachtgevers. Laudy kan leegstaande kantoren transformeren tot woningen, maar voor woningcorporaties worden soms zelfs hele appartementencomplexen gerenoveerd, zodat voor 2023 aan een nieuwe eis kan worden voldaan: minimaal energielabel B.


We houden rekening met bewoners én dieren

Hoe voer je dit soort omvangrijke werkzaamheden bij mensen thuis uit, in coronatijd? Voorheen konden we twee activiteiten op één dag inplannen, maar tegenwoordig spreiden we dit uit over een langere periode. Bovendien hebben onze teams checklists waarmee de veiligheid voor alle partijen wordt gewaarborgd.

Onder dakpannen en in spouwmuren leven soms vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Daarom schakelen we altijd ecologen in die voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden de maatregelen voor ons inventariseren. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld mussenkastjes in de directe omgeving ophangen, zodat zij een nieuw huis vinden, ruim voordat het broedseizoen begint. 

Kasteel Borgharen: Een klus die jaren zal duren

Eén euro. Dat was het symbolische bedrag dat Ronnie Bessems betaalde voor Kasteel Borgharen. Inmiddels restaureert hij het kasteel met grote zorg en aandacht, samen met een team van vrijwilligers én twee metselaars van ons dochterbedrijf Laudy. De gracht is gedempt, zodat onze metselaars de muren opnieuw kunnen worden gemetseld en van voegwerk worden voorzien. En de vrijwilligers zorgen ervoor dat de stenen geen specie meer bevatten. Haast hebben ze niet: waarschijnlijk duurt het nog jaren voordat het kasteel weer in haar staat is hersteld.

Restauratie: met zorg voor het bebouwde culturele erfgoed

Bij restauratie is het de kunst om minimale aanpassingen in te zetten. Daardoor kunnen we zoveel mogelijk van de oude staat behouden. Dit is de reden dat we van oude panden bijvoorbeeld niet de gehele gevel opnieuw metselen, maar juist met zorg uitsluitend de stenen uitkappen en vervangen die daaraan toe zijn. Daardoor zie je in gerestaureerde gevels dus soms verschillende kleuren en tinten terug.

Soms treffen we een pand aan dat al twintig jaar leegstaat en waarvan een deel van het dak is ingestort en waar oude kozijnen in zitten. Aan de hand van een restauratieladder onderzoeken we welke middelen nodig zijn om het pand te restaureren. Kunnen we het kozijn verstevigen met plamuur? Of moet het rigoureuzer? Met de expertise van eigen timmerlui en metselaars kunnen we zelfs de authentieke kozijndetaillering terugbrengen. 

Vernieuwing en renovatie van infrastructuur

Ballast Nedam vernieuwt en renoveert veel infrastructurele objecten, met een focus op vaste en beweegbare bruggen, sluizen en tunnels. En dat is nodig, want doordat de infrastructuur de afgelopen decennia steeds intensiever wordt gebruikt, haalt een groot deel van de infrastructurele objecten zijn ontwerplevensduur van 100 jaar niet. Bij deze opgave richten we ons ook op viaducten, damwanden en kademuren. 

 • Laudy Bouw & Ontwikkeling

  • Irenelaan 8, 6130 AB Sittard
  • Postbus 89
  • 6130 AB Sittard
  • Tel: +31 (0)88 451 69 00
  Lees meer
 • Ballast Nedam Infra Projects

  • Ringwade 71, 3430 BM Nieuwegein
  • Postbus 1505
  • 3430 BM Nieuwegein
  • Tel: +31 (0)30 285 30 30
  Lees meer
 • Ballast Nedam Zuid

  • Limburglaan 24, 5600 AC Eindhoven
  • Postbus 147
  • 5600 AC Eindhoven
  • Tel: +31 (0)40 266 12 66
  Lees meer
Terug naar