Gebiedsontwikkeling

Gezonde leefomgeving als expertise

Gebiedsontwikkeling

Eén van onze expertises

Ballast Nedam zet dagelijks vele expertises in. Gebiedsontwikkeling is daar één van. En dat is is zoveel meer dan alleen huizen bouwen. Wat we doen, is een gezonde en duurzame leefomgeving ontwikkelen in stedelijke gebieden.

Verspreid over heel Nederland worden zo vernieuwende en duurzame oplossingen bedacht en toegepast, wordt gezocht naar krachtige samenwerkingen op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau en worden processen voor stakeholders versneld. Met de hoogste kwaliteitsstandaard in de gebiedsontwikkeling wordt bijgedragen aan een wereld waarin mens en natuur in harmonie samen leven.

Onze rol als gebiedsontwikkelaar

Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development en winnaar ABN-AMRO Duurzame 50 in 2019: “Als gebiedsontwikkelaar leg je de fundering voor een lang gezond en gelukkig leven in een gebied. Deze rol moet je bewust en met de grootste zorg invulling geven. De wisselwerking tussen harde en zachte aspecten van ons vak worden jaar na jaar belangrijker. Onze creatieve en veerkrachtige ontwikkelteams gaan hierin steeds verder en dat stimuleren wij. Wat wij doen is niet alleen van economische waarde, maar ook van maatschappelijke waarde. Onze teamleden krijgen de ruimte en het vertrouwen om het verschil te maken. Zo ontstaan vernieuwende oplossingen, zoals op het vlak van duurzaamheid en gezondheid, waarin het bedrijfsonderdeel zich onderscheidt."

Onszelf en anderen uitdagen

We werken samen met een groot aantal gemeenten, maar ook NGO’s zoals JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), Jantje Beton, Vogelbescherming, verschillende universiteiten en zijn de Sustainable Development Goals van de VN leidend in elk facet van de organisatie.

Gebiedsontwikkelingen als Food Center Amsterdam, Cartesius Utrecht, Hart van Zuid Rotterdam, Berckelbosch Eindhoven en de Groene Loper Maastricht zijn een greep uit de ontwikkelingen waar telkens opnieuw wordt gekeken om de ambitie te vergroten op sociaal gebied én de fysieke omgeving.

Voorbeeld van passie en toewijding

Een voorbeeld waar passie en toewijding samenkomen is bij het project de Groene Loper in Maastricht. Met hart en ziel werken we daar met een team van 35 collega’s aan een toekomstbestendige en kwalitatieve gebiedsontwikkeling met 1.145 woningen. We geven een nieuwe bestemming aan een gebied dat allesbehalve aantrekkelijk was om te wonen, werken en recreëren.

De woningen die we realiseren zijn energieneutraal. Daarnaast bevorderen we de biodiversiteit door de kavels groen in te richten en het volwassen groen op de parkeerhoven te behouden maar ook door een bijenlint in te zaaien. Ook maken we gebruik van inbouwstenen voor vogels en vleermuizen. Verder wordt er met een sociaal programma de betrokkenheid en community-vorming gestimuleerd. Met recht doen we hier de naam de Groene Loper eer aan. Dit kunnen we alleen realiseren met passie en toewijding voor de gebouwen, de omgeving en alle stakeholders.

Selectie van projecten

Wij ontwikkelen een gezonde en duurzame leefomgeving in stedelijke gebieden. Een greep uit ons portfolio:

Koploper zijn

Om koploper te zijn moet je je kwalitatief durven onderscheiden, anders verandert niets, aldus Dwars. Voorbeelden hiervan zijn:

1. Gezonde verstedelijking

We creëren een gezonde leefomgeving, waar je langer gezond en gelukkig kunt leven, onder andere door nieuwe vormen van mobiliteit (denk aan deelauto’s) en door het stimuleren van community-vorming en beweging. Door goed doordacht ontwerp van de omgeving gaan mensen er namelijk op uit en zoeken ze elkaar daarnaast sneller op. Al deze ontwikkelingen leiden tot het vergroten van het welzijn. Wij laten onze samenwerkingspartners zien dat wij daadkrachtig zijn in het ontwikkelen van kwaliteit en zorgen voor versnelling en veerkracht in de processen.

2. Radicale verandering door zelf impact te maken

Ballast Nedam Development was de eerste grote ontwikkelaar die radicaal besloot uitsluitend gasloos te gaan bouwen. Nog ver voor het onderdeel werd van het regeerakkoord. We hebben dat direct en daadkrachtig in al onze projecten tot uitvoer gebracht. Ook waren wij de eerste grootschalige gebiedsontwikkelaar ter wereld die alle grondgebonden woningen energieneutraal of -positief ontwikkelde.

3. Ruimte geven aan de natuur

Zoals David Attenborough zegt “If we take care of nature, nature takes care of us” zien wij het als onze plicht de natuur ook hier de ruimte te geven, door behoud en ontwikkeling van biodiversiteit en natuurinclusief te bouwen. Zo is er een bijenlint dat tientallen verschillende bijensoorten trekt, nemen wij nestkasten op in de gevels, en bufferen wij regelwater. En nog voor de bouw van de woningen werd het openbaar gebied ingericht met volwassen groen afkomstig was uit een speciaal ingerichte Groene Loper kraamkamer.

4. Smart buildings

Vervuilde lucht behoort tot de top-drie van ziekteveroorzakers. Eén van de innovaties van Ballast Nedam Development is het Pure Air concept, waarbij de binnenlucht van de woning wordt gezuiverd. Het systeem monitort en stuurt continu op luchtkwaliteit.

 • Ballast Nedam Development

  • Aert van Nesstraat 45, 3430 BN Rotterdam
  • Postbus 1564
  • 3430 BN Nieuwegein
  • Tel: +31 (0)30 285 33 33
  Lees meer
Terug naar