Nearshore windpark

Uniek: monopalen op land

Windpark Maasvlakte 2

Op de zeewering van het Rotterdamse havengebied plaatste Ballast Nedam turbinefundaties voor Windpark Maasvlakte 2. In opdracht van Eneco verzorgden we de aansluiting met het inkoopstation en de parkbekabeling. Het windpark telt 22 windturbines en wekt jaarlijks ruim 400 GWh groene stroom op. Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor het windpark, eigenaar van de zeewering en neemt 25 jaar lang alle stroom af.

Windpark Maasvlakte 2 is in opvallend korte tijd tot stand gekomen: de uitvoering startte in februari 2022 en eindigt zo’n 9 maanden later, in november 2022.

  • 22 windturbines
  • 12 monopalen
  • 3560 ton staal

Project in de branding

De Tweede Maasvlakte bevat 22 windturbines met een totaal vermogen van 116,7 MW. Het bijzondere aan dit project is dat de turbines staan op twee soorten zeeweringen: een zachte en een harde. De zachte zeewering bestaat uit duinen en strand. Hier staan twaalf windturbines in de branding. Dit betekent dat ze soms in het water staan en soms op het land. De overige tien windturbines staan op de harde zeewering, bestaande uit een dijk en een blokkendam.

Primeur: Monopaal op land

Voor de realisatie van de windturbines op de harde zeewering is gekozen voor een betonnen fundering met een gewapende grondconstructie die tegen het dijklichaam is geplaatst. De windturbines op de zachte zeewering hebben een fundatie met monopalen. Een beproefd offshore concept dat Ballast Nedam heeft doorvertaald naar de realisatie van dergelijke fundaties op een nearshore locatie. En dat is een primeur voor de windsector, want voor het eerst is op land een windmolen gefundeerd op een monopaal.

Dankzij deze unieke oplossingen zorgden we voor een kleinere impact op de strandbodem en minder hinder voor de omgeving. Daarnaast hebben de funderingen een slank karakter, waardoor er meer ruimte overblijft voor recreatie rondom de windturbines.

Werken buiten het stormseizoen

Bij offshore projecten spelen de weersomstandigheden een grote rol. Maasvlakte 2 is daar geen uitzondering in, dus we planden de meeste werkzaamheden buiten het stormseizoen. Daardoor werden we op de zeewering zo min mogelijk belemmerd door harde wind, regen of de golven en het tij.

Meer informatie?

Ronald de Geus

Managing Director Ballast Nedam Infra Projects

Ronald is opgegroeid in een internationale omgeving: de basis van zijn carrière in integrale projecten. Vanuit zijn ontwerp- en engineering achtergrond is hij doorgegroeid in het projectmanagement van grote, complexe projecten.

Business Unit Director Ronald De Geus Ballast Nedam Infra Projects
Terug naar: