Een groen en gezond woon-, werk- en leefgebied in Maastricht

Gigantische gebiedsontwikkeling op het tunneldak van de A2

De Groene Loper Maastricht

Met de Groene Loper maken we de droom van de stad Maastricht realiteit. Het project staat voor de transformatie van een vervuild gebied rondom de A2 naar een groene en gezonde woon-, werk- en leefomgeving. Onderdeel hiervan is het creëren van een biodivers stedelijk gebied met ruim 1.175 woningen. Dit wordt gerealiseerd door gebiedsontwikkelaar Ballast Nedam Development en Laudy Bouw en Ontwikkeling.

  • 1.175 woningen
  • 30.000 m2 commercieel vastgoed
  • 5 kilometer lang park

Tijd voor een oplossing: een dubbellaagse tunnel

De oude A2 stond bekend om geluidshinder, luchtverontreiniging en was een fysieke en sociale barrière voor de stad. De 2,6 kilometer snelweg die dwars door Maastricht liep werd daarom verplaatst en vervangen door een dubbellaagse tunnel. Dankzij deze tunnel vormen twee afzonderlijke leefgebieden weer één en werd het mogelijk om bovengronds een groene loper aan te leggen. Het resultaat is een park van 5 kilometer lengte dat de natuurgebieden met de stad verbindt. Tegelijkertijd is plaats gemaakt voor duurzame energieneutrale woningen en 30.000 m2 aan commercieel vastgoed.

Groener dan groen

Een gezonde leefomgeving met veel groen was voor de Groene Loper in Maastricht de bron van inspiratie. In een speciale kraamkamer werden tijdens de ondertunneling van de A2 zo’n 1.800 volwassen bomen opgekweekt. Samen met verschillende bloemenweides en bijenlinten hebben deze maatregelen voor een impuls gezorgd op het gebied van biodiversiteit in de stad.

Een gebied vol ambitie

De Groene Loper in Maastricht belooft één van de meest gezonde stedelijke gebieden van Nederland te worden. Als doel is gesteld om de levensverwachting van bewoners uiteindelijk met vijf jaar te laten toenemen. Dit doen we door alle vormen van beweging te stimuleren en in te zetten op bijvoorbeeld deelauto’s. In de stad heb je immers nauwelijks een auto nodig. En het stopt hier niet bij, want we onderzoeken ook hoe de nieuwe bebouwing energie kan leveren aan de omgeving. De impact van deze duurzame gebiedsontwikkeling is in 2020 bekroond met de European Sustainable Residential Development Award.

Een duurzaam bouwproces

De duurzame ambities trekken we door tot aan de bouwplaats, met speciale aandacht voor het milieu. We verminderen logistieke bewegingen door zoveel mogelijk gebruik te maken van prefab bouwsystemen. Zo kan sneller en efficiënter gebouwd worden. Bovendien zetten we bij dit project altijd een stapje extra: denk aan zonnepanelen op de bouwketen, werkplekken voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt en een groot aantal stageplaatsen.

Meer informatie?

Bedrijfsdirecteur Ballast Nedam Development Onno Dwars
Terug naar