Ontwerpen en bouwen van de weg, viaducten en een aquaduct

Samenwerken met allerlei specialisten op een krappe bouwplaats

Vernieuwing N31-traverse

Een deel van de N31 (Amsterdam – Leeuwarden), dat door Harlingen loopt, is opnieuw aangelegd. Wij maakten het ontwerp en realiseerden de weg, inclusief de vijf viaducten en een aquaduct. De weg is verbreed tot tweebaansweg en is grotendeels – in een ‘open bak’ – vijf meter onder het maaiveld komen te liggen. Hierdoor is de weg uit het zicht en is Harlingen visueel weer één geheel geworden.

  • 9.000 Heipalen
  • 4.500 Damwanden
  • 5 Viaducten
De grote diversiteit aan werk vroeg om veel specialismen. Onze kracht is dat we alle specialisten in huis hebben. Bovendien zijn we gewend de regie te voeren en zo de snelheid in het werk te houden. Een mooi voorbeeld is het 60 meter lange spoorviaduct dat we in Harlingen met behulp van een schuifbaanconstructie in zes uur op z’n definitieve plek schoven.

Bouwen in krappe ruimte

De ruimte om te bouwen was krap en we werkten op veel plekken tegelijk. Dat compliceerde de logistiek in het project, wat we met strakke sturing en slimme maatregelen ondervingen. Tegelijk moest het verkeer goed blijven doorstromen op deze belangrijke verkeersader. We voerden het project daarom in fases uit en legden de nieuwe weg zo mogelijk naast de huidige weg aan, waarbij we soms bypasses maakten.

Veel aandacht voor omgeving

Middenin de bebouwing is goed omgevingsmanagement essentieel. Via informatieavonden en keukentafelsessies betrokken we omwonenden bij het project. Ook gingen we langs scholen om de gevaren van bouwverkeer uit te leggen en aan te geven waar het bouwverkeer reed. Gecombineerd met bouwkundige maatregelen leidde dit tot een hoge omgevingstevredenheid.

Meer informatie?

Ronald de Geus

Managing Director Ballast Nedam Infra Projects

Ronald is opgegroeid in een internationale omgeving: de basis van zijn carrière in integrale projecten. Vanuit zijn ontwerp- en engineering achtergrond is hij doorgegroeid in het projectmanagement van grote, complexe projecten.

Business Unit Director Ronald De Geus Ballast Nedam Infra Projects
Terug naar