Het grootste huisvestingsproject van Nederland op basis van PPS

Voordelen creëren door langdurige samenwerking

Kromhout Kazerne

In Utrecht hebben we het grootste huisvestingsproject in Nederland op basis van Publiek Private Samenwerking (PPS) gerealiseerd: de Kromhout Kazerne. Met onder meer 80.000 m2 kantoorruimte, een sporthal, een parkeergarage, 4.000 m2 buitensportfaciliteiten en een gezondheidscentrum. Naast het ontwerp en de realisatie zijn we verantwoordelijk voor de financiering en de exploitatie gedurende 25 jaar. Vergeleken met een traditioneel contract levert dit het ministerie van Defensie een voordeel op van bijna vijftien procent.

  • 80.000 m2 kantoorruimte
  • 25 jaar betrokken
  • 4.000 m2 buitensportfaciliteiten
Het ontwerp past perfect in het stedelijk landschap en respecteert historische elementen en bestaande huisvesting en vegetatie. Een bijzondere innovatie is de ondergrondse opslag voor afval van het bedrijfsrestaurant. De tank is energie- en ruimtebesparend, vergt minder logistiek en geeft geen stankoverlast. Ook duurzaam: de sedum dakafwerking die zorgt voor afvoer van aanzienlijk minder regenwater en de aanwezigheidssensoren die installaties en verlichting aansturen.

Samenwerkende ontwerpdisciplines

Het terrein huisvest het hoofdkwartier van het Commando Landstrijdkrachten, het hoofdkwartier van het Commando DienstenCentra en onderdelen van de Defensie Materieel Organisatie. Bij het ontwerp is door diverse disciplines gewerkt aan de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving. De vele tuinen versterken het groene karakter en de ‘open ruimte’ is als kwaliteit toegevoegd. Met die ruimte is ook de flexibiliteit ingebouwd voor verdere groei en medegebruik door derden. Dit kan in de toekomst weer extra mogelijkheden en inkomsten opleveren.

Lagere levensduurkosten

Alle schakels van ontwerp tot onderhoud en beheer integreerden we in één DBFMO-contract. Dankzij deze contractvorm zijn de levensduurkosten lager en konden we andere keuzes maken in ontwerp en materiaal. Hogere investeringskosten worden gedurende de exploitatietijd eenvoudig terugverdiend, omdat de onderhouds- en vervangingskosten lager zijn.

BREEAM certificering

Het project heeft een BREEAM-NL In-Use 4-sterren certificaat (Excellent) behaald op de onderdelen Gebouw (Asset) én Beheer. Zo’n hoge score op meer dan één onderdeel binnen BREEAM-NL In-Use, komt maar heel weinig voor.

Meer details over het Consortium is te vinden op www.consortiumkomfort.nl

Meer informatie?

Walter van Gurp

Managing Director Ballast Nedam Asset management

Walter begon zijn carrière in de spoorwegbranche, waar hij heeft meegewerkt aan verschillende formule-ontwikkelingen zoals de implementatie van de welbekende OV-chipkaart. Sinds 2008 houdt hij zich binnen Ballast Nedam bezig met integrale projecten. Een onderdeel van de bouwbranche waarbij hij zijn kennis over tendermanagement en contractmanagement dagelijks in zet.

Terug naar