Een nieuwe stap richting schone en emissieloze bouwplaatsen in Nederland

Als bouw- en ontwikkelbedrijf werken we toe naar schonere en duurzamere bouwplaatsen. Het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen dat vandaag werd ondertekend door overheden, marktpartijen en brancheorganisaties, sluit aan op onze eigen doelstellingen. Daarom wordt dit ook ondersteund en onderschreven door Ballast Nedam.

Het programma Schoon en Emissieloos Bouwen richt zich op de verduurzaming van bouwmaterieel dat wordt ingezet in de bouwsector. Onderdeel hiervan is een routekaart waarop in beeld is gebracht op welke snelheid diverse materieelgroepen worden verduurzaamd en zijn afspraken gemaakt over mobiele werktuigen, vaartuigen én voertuigen.

Aangezien individuele marktpartijen het convenant op dit moment niet kunnen ondertekenen, ondersteunt en onderschrijft Ballast Nedam de doelstellingen en waren we aanwezig bij het tekenmoment in Utrecht.

Elke stap telt

De doelstellingen uit het convenant komen overeen met de doelstelling van Ballast Nedam om versneld toe te werken naar emissiereductie in de bouwsector. Naast 100% CO2-neutrale bouwplaatsen in 2030, hebben we voor 2040 de ambitie om energieneutraal te bouwen. Daarom investeren we continu in elektrisch materieel, verduurzamen we onze bouwketen, investeren we in zonnepanelen, gebruiken we 100% groene stroom op onze locaties en werken we samen met partners en sectorgenoten zoals in het Emissieloos Netwerk Infra.

Ook BN sokken?

Terug naar