Ballast Nedam en Fluor tekenen contract met Rijkswaterstaat voor verbreding A27 Everdingen-Hooipolder

Rijkswaterstaat en ALSÉÉN, een joint venture van Ballast Nedam en Fluor, hebben donderdag het contract voor de verbreding van de A27 Everdingen-Hooipolder getekend. Het betreft een tweefasenaanpak voor het ontwerpen, bouwen en 15 jaar onderhouden van de A27.

Sander Lefevre, bestuurslid bij Ballast Nedam: "Voor Ballast Nedam creëert dit contract zekerheid voor de middellange termijn in tijden van aanhoudende marktonzekerheden en daarmee gewenste bedrijfscontinuïteit. De twee-fasenaanpak stelt ons in staat om onze langdurige ervaring in de bouw van vergelijkbare projecten volledig te integreren voordat de prijs en planning worden vastgesteld. Deze proactieve nauwe samenwerking versterkt de voorspelbaarheid van het project en creëert meerwaarde voor zowel Rijkwaterstaat als onze joint venture ALSÉÉN."

In de tweefasenaanpak wordt tweederde van de scope tijdens de eerste fase uitgewerkt tot een definitief ontwerp op basis van uitgebreide terrein- en bodemonderzoeken, helder uitgewerkte werkpakketten en onderaannemingscontracten. Dit leidt tot een betere risicobeheersing en -verdeling en zorgt voor een voorspelbaarder verloop van de tweede fase (uitvoeringsontwerp, realisatie en 15-jarig onderhoud).

De A27 staat in de top 10 van meest overbelaste snelwegen in Nederland, waar dagelijks meer dan 100.000 voertuigen rijden. Joint venture ALSÉÉN gaat circa 40 kilometer van de bestaande A27 op het traject Everdingen-Hooipolder verbreden. Ook gaat ALSÉÉN het knooppunt Hooipolder reconstrueren, de Merwede- en Keizersveerbruggen vervangen en een aansluiting realiseren met het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem.

De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het project, zoals onderzoeken en inspecties, starten in 2023. Buiten zullen de werkzaamheden in 2024 meer zichtbaar worden. De oplevering van het werk is gepland tussen 2029-2031. Na voltooiing zijn Ballast Nedam en Fluor verantwoordelijk voor het onderhoud van de snelweg gedurende 15 jaar.

Terug naar: