Kersvers Team Diversiteit en Inclusie is van start

Hoe zorgen we ervoor dat alle collega’s zich thuis voelen bij Ballast Nedam? En hoe kunnen we als organisatie en in onze teams continu blijven verbeteren en ontwikkelen? Team Diversiteit en Inclusie buigt zich over dit thema.

Het team is kort geleden opgezet en onderzoekt momenteel de kansen die er liggen en de manieren waarop we onze eigen diversiteitsdoelen het beste kunnen behalen. Het opzetten van dit team is extra actueel, nu Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland onderzoeken of diversiteit een criterium moet worden in aanbestedingen.

Diversiteit bij Ballast Nedam

Ballast Nedam vindt diversiteit en inclusie essentieel om succesvol te zijn in de verschillende teams en als bedrijf als geheel. Diverse teams leiden immers tot betere besluitvorming en resultaten en een fijne, harmonieuze werkcultuur voor het uitvoeren van complexe taken. Bovendien is de nieuwe diversiteitswet voor bedrijven een stimulans om onze doelstellingen ambitieuzer te stellen.

Eén van die doelen is het verhogen van het percentage vrouwen in de onderneming. Dit jaar willen we dat 20% van alle collega’s vrouw is. Die doelstelling vertaalt zich in het beleid bij het aannemen van nieuwe collega’s. Dit percentage lag vorig jaar nog op 14,5%. Daarnaast werken we toe naar meer vrouwen op managementposities. In 2025 willen we dat 20% van deze functies wordt bekleed door een vrouw en in 2030 moet dit verder zijn gestegen naar minstens 25%.

Diversiteit bij Ballast Nedam

23 nationaliteiten, 1 organisatie

Bekijk video

Een maatschappelijke uitdaging

“Diversiteit gaat niet alleen over man/vrouw-verhoudingen”, benadrukt Mireille de Goey. Als Manager Midsize Infra bij Ballast Nedam Infra Projects is zij één van de leden van Team Diversiteit en Inclusie. “We richten ons ook op bijvoorbeeld verschillende nationaliteiten, geaardheden, geloofsovertuigingen of beperkingen. Doordat we in onze teams de juiste mix van kwaliteiten inzetten, komen we samen tot de beste resultaten.”

In de opstartfase van dit team maken we de balans op en onderzoeken we kansen die dit thema naar een hoger niveau kunnen tillen. Vanuit Rönesans is al een aantal jaar hard gewerkt aan diversiteit en inclusie, wat resulteert in een diverse organisatie met vrouwen in de board.

We onderzoeken in hoeverre we ervaringen van Rönesans kunnen inzetten bij Ballast Nedam. Een eerste stap is gezet tijdens een bezoek van Havva Ergun, lid van Raad van Bestuur Rönesans Holding met de aandachtsgebieden Veiligheid en CSR en een groot ambassadeur van diversiteit binnen organisaties. Tijdens haar werkbezoek aan Ballast Nedam is uitgebreid kennis over dit thema uitgewisseld.

Veilig en gezien voelen

Mireille vertelt: “Ballast Nedam telt 23 nationaliteiten, dus dat is een mooie basis. Naast het samenstellen van een diverse organisatie en teams gaat het erom dat je je veilig en gezien voelt in de organisatie waarin je werkt. Dit willen wij samen verder verbeteren. Het gaat niet om moeten, maar om wíllen. We doen dit echt als team, zodat we onze organisatie nog diverser en inclusiever zal worden.”

Krachten gebundeld

Team Diversiteit en Inclusie bestaat uit Mireille de Goey (Infra), Bramske van Beijma (CSR), Sander Lefevre (Raad van Bestuur), Martijn Smitt (Executive Director), Evelien Veldhuizen (Legal) en Anouk Mook (HR).

Terug naar: