Ballast Nedam realiseert LEED Gold bij Curaçao Medical Center

Onlangs hebben we de LEED Gold certificering behaald op het door Ballast Nedam ontworpen en gerealiseerde Curaçao Medical Center. Dit nieuwe ziekenhuis, welke in 2019 is opgeleverd en in gebruik genomen, vormt het hart van de wijk Otrobanda en symboliseert de vooruitgang van het eiland.

LEED staat voor “Leadership in Energy and Environmental Design”. Het LEED Green Building Rating System werd ontwikkeld door de United States Green Building Council (USGBC) en is wereldwijd het meest gebruikte systeem voor het beoordelen van gebouwen op duurzaamheidscriteria als ruimtelijke ontwikkeling, waterbesparing, energiezuinigheid, materiaalkeuze en binnenklimaat.

Curaçao Medical Centre laat zien hoe efficiënt we overzees mankracht en kennis kunnen leveren; zowel in de ontwerp- als de bouwfase. Onder leiding van Ballast Nedam is het Curaçao Medical Center ontworpen door EGM architecten en OZ. De focus binnen het ontwerp van het ziekenhuis lag mede op duurzaamheid en energiebesparing. Daarbij heeft het tropische klimaat van het eiland ook een belangrijke rol gespeeld. Zo worden zonnecollectoren gebruikt voor het verwarmen van water en wordt het condenswater - afkomstig van de gekoelde waterinstallatie - opgevangen voor onder meer de irrigatie van de daktuinen. Daarnaast zijn de gevels zodanig ontworpen, dat ze enerzijds optimaal gebruik maken van het in overvloed aanwezige zonlicht en anderzijds directe zoninstraling tegenhouden. Ten opzichte van vergelijkbare internationale referentieprojecten gaat het Curacao Medical Center bijna 30% efficiënter met haar energie om.