Vernieuwing N31-traverse

Bouwen in de krappe ruimte vraagt goede regie
Een deel van de N31 (Amsterdam – Leeuwarden) dat door Harlingen loopt, wordt opnieuw aangelegd. Wij maakten het ontwerp en realiseren de weg, inclusief de 5 viaducten en een aquaduct. De weg wordt verbreed tot tweebaansweg en komt nu grotendeels – in een ‘open bak’ – 5 meter onder het maaiveld te liggen. Hierdoor is de weg uit het zicht, en wordt Harlingen visueel weer één geheel.

De grote diversiteit aan werk vraagt om veel specialismen. Onze kracht is dat we alle specialisten in huis hebben. Bovendien zijn we gewend hierover de regie te voeren en zo de snelheid in het werk te houden. Een mooi voorbeeld is het 60 meter lange spoorviaduct dat we in Harlingen met behulp van een schuifbaanconstructie in 6 uur op z’n definitieve plek schoven.

Bouwen in krappe ruimte

De ruimte om te bouwen is krap en we werken op veel plekken tegelijk. Dat compliceert de logistiek in het project, wat we met strakke sturing en slimme maatregelen ondervangen. Tegelijk moet het verkeer goed blijven doorstromen op deze belangrijke verkeersader. We voeren het project daarom in fases uit en leggen de nieuwe weg zo mogelijk naast de huidige weg aan. Waar de nieuwe op de oude weg komt, maken we bypasses.

Veel aandacht voor omgeving

Middenin de bebouwing is goed omgevingsmanagement essentieel. Via informatieavonden en keukentafelsessies betrekken we omwonenden bij het project. Ook gingen we langs scholen om de gevaren van bouwverkeer uit te leggen en aan te geven waar het bouwverkeer rijdt. Gecombineerd met bouwkundige maatregelen leidt dit tot een hoge omgevingstevredenheid.

Kenmerken
  • Opdrachtgever Rijkswaterstaat, Provincie Friesland en Gemeente Harlingen
  • Omvang - 84 miljoen euro
  • 5 viaducten en 1 aquaduct
  • 9.000 heipalen, 4.500 damwanden
  • 340.000 kuub grond afgegraven
  • 2 tijdelijke bruggen en 2 bypasses
  • Contractvorm Design & Construct

Locatie

Harlingen

Tags
  • Construction
Projectgegevens

Project Fase: Realisatie

Bouwtijd: 2015 - 2017

Functiecategorie: Weginfrastructuur, Kunstwerken

Werelddoelen