Succesvol afgezonken: eerste tunnelelement Maasdeltatunnel

Rijkswaterstaat, bouwconsortium BAAK (Ballast Nedam en DEME) en partners hebben het eerste tunnelelement van de Maasdeltatunnel succesvol afgezonken in het Scheur in Rotterdam. Deze grote afzinkoperatie is maandenlang voorbereid en is op vrijdag 31 maart 2023 met uiterste precisie uitgevoerd.

Het tunnelelement is 185 meter lang, 40 meter breed en 7 meter hoog en is allereerst van de werkhaven naar de afzinklocatie gevaren. Het afzinken en aansluiten van het element is een nauwkeurig, gecontroleerd, langzaam en spannend proces waarvoor een van 's werelds drukste scheepvaartroutes een tijdlang werd stilgelegd. Een gebeurtenis met een grote impact op meerdere vlakken.

Afzinken tijdens doodtij

Het Scheur is een getijderivier, waardoor het water meebeweegt met eb en vloed. Op de dag van de afzinkoperatie was sprake van doodtij. Daarin is het verschil tussen hoog- en laagwater, en daarmee de stroming, minimaal. Dit treedt ongeveer eens in de 14 dagen op en zorgt voor gunstige omstandigheden voor het afzinken. 

Lekkage hersteld

Na het afzinken en aansluiten van dit tunneldeel ontstond lekkage, wat vakkundig is hersteld. Vervolgens is de waterweg weer geopend voor scheepvaart. De werkzaamheden, zoals het aanbrengen van het zand onder het tunnelelement voor de definitieve fundering, worden intussen voortgezet.

Rijkswaterstaat en bouwcombinatie BAAK waarderen het geduld van de scheepvaart en bedanken alle partijen die een bijdrage hebben geleverd om deze ontstane situatie zo snel mogelijk op te lossen. Op zaterdag 15 april is het opnieuw doodtij. Dan wordt de tweede helft van de tunnel afgezonken.

Terug naar: