Duurzame cementvervanger voor vernieuwde Noordeindseweg in Delft

De Noordeindseweg in Delft wordt op innovatieve wijze vervangen. Ballast Nedam gaat deze weg circulair vernieuwen met 90% hergebruik van materialen en het duurzame cementmiddel Eco2cem. Deze oplossing is het resultaat van onderzoek door onderzoeksorganisatie TNO en de specialisten van DIBEC Materiaalkunde.

We werken in een bouwteam samen met gemeente Delft en voeren dit project zo duurzaam mogelijk uit. Zo hergebruiken we bijvoorbeeld zo’n 90 procent van de aanwezige verharding en werken we met groene stroom en deels met elektrisch materieel. Dit project sluit goed aan bij onze duurzaamheidsvisie, waarbij we streven naar 50% circulair, 100% CO2-neutraal en 100% afvalvrij bouwen in 2030.

Schuimbitumen

De verouderde Noordeindseweg heeft vanwege de gevoelige veengrond veel scheuren en onregelmatigheden opgelopen. Daarom biedt een schuimbitumenstabilisatie uitkomst. Hierbij mengen we de verouderde asfaltweg door elkaar, waarbij we schuimbitumen en het duurzame cementmiddel Eco2cem in het freesmateriaal toevoegen. Deze oplossing kan gemakkelijker met vervormingen meebewegen, zonder dat de constructielaag gaat scheuren. Ideaal voor wegconstructies op veenondergrond.

Wetenschap en praktijk

Het duurzame cementmiddel Eco2cem is gekozen na onderzoek van TNO, waarmee we wetenschap en praktijk hebben laten samenkomen. Uit hun literatuuronderzoek  is geconcludeerd dat geopolymeercement nog niet geschikt is in een droge toepassing in-situ en daarom viel de keuze op het duurzame cementmiddel Eco2cem.

TNO heeft bovendien het mengselontwerp voor de schuimbitumenstabilisatie geverifieerd. Deze onafhankelijke controle zorgt voor extra ontwerpzekerheid voor de gemeente Delft en Ballast Nedam.

Uitgebreide tests voor hoge kwaliteit asfalt

Het asfaltmengsel dat we op de Noordeindseweg gebruiken, bestaat uit 60% asfaltgranulaat en 40% slakkengranulaat, met daarbovenop 2,5% bitumen en 1% gemalen gegranuleerde hoogovenslak: het duurzame cementmiddel Eco₂cem dat door TNO is voorgesteld. We willen zoveel mogelijk materiaal hergebruiken, maar de kwaliteit van de wegverharding mag er niet onder lijden. Daarom gebruiken we data en technologie om de beste oplossing te creëren:

  • Met boorkernonderzoek, radar- en draagkrachtmetingen hebben we de kwaliteit van de oude verharding onderzocht. Dankzij deze resultaten konden we bevestigen dat we materialen maximaal kunnen hergebruiken. Dit betekent dat een gedeelte van de bestaande fundering kan blijven liggen en zijn functie blijft behouden. Met het overige funderings- en asfaltgranulaat maken we de schuimbitumenstabilisatie. De wegverharding krijgt bovendien een duurzame asfaltdeklaag, waarvan 60% van het materiaal bestaat uit gerecycled asfalt.

  • Uit boorkernonderzoeken bleek dat in de bestaande gebonden slakkenfundering een stalen wapening zit. De exacte diepte hebben we uit radarmetingen gehaald. Deze data is verwerkt tot een gedetailleerde kaart, waarmee we voorkomen dat de beitels beschadigen tijdens het frezen.

  • De proefstukken van de mengsels zijn in het laboratorium van DIBEC onderzocht, zodat we de druksterkte, splijtsterkte, stijfheid en vermoeiingssterkte konden te bepalen. Dit zorgt voor een optimale mengselkeuze mét de juiste balans tussen technische en milieukundige duurzaamheid.
Wanneer de Noordeindseweg is vernieuwd, doet DIBEC Materiaalkunde opnieuw tests om de kwaliteit te verifiëren. Dit doen we door cilinderproefstukken te boren en te onderzoeken. Een jaar na oplevering doen we opnieuw valgewichtdeflectiemetingen waarmee we nagaan of de algehele draagkracht van de Noordeindseweg is verbeterd.


Na de uitvoering door onze wegenbouwspecialisten is de hobbelige, verouderde weg in de zomer van 2022 getransformeerd tot een strakke weg die weer jaren mee kan.

Terug naar: