Paulus Eckhardt benoemd tot Director Digital Transformation & Innovation

We stellen je voor aan Paulus Eckhardt in zijn nieuwe rol als onze Director Digital Transformation & Innovation per 1 januari 2021. Paulus wordt benoemd om de digitale transformatie en innovaties binnen Ballast Nedam te versnellen en verder vorm te geven. Deze stap past geheel binnen de ambitie om verder te groeien als innovatief bouw- en ontwikkelingbedrijf.

Binnen Digital Transformation & Innovation draait het om de impact die digitalisering en innovaties hebben op onze huidige bedrijfsprocessen.

Met zijn 19 jaar ervaring in de bouwsector (waarvan 10 binnen Ballast Nedam) is Paulus bekend met de opkomst van digitalisering en innovaties in de markt en de wijze waarop dit impact heeft op ons en onze klanten. Naast het verder verstevigen van de interne koers, zal ook het uitbouwen van partnerships in de markt tot zijn takenpakket behoren. Paulus heeft een track record binnen de markt ten aanzien van digitalisering en het bouwen van relaties met partijen op dit vlak. Tevens is hij intern goed bekend met de Business Units, Shared en Technical Services van Ballast Nedam vanuit zijn rol als Director Design & Engineering in het verleden.

Paulus Eckhardt: “Ik ben overtuigd dat dit bijdraagt aan het leveren van extra toegevoegde waarde voor onze klanten. Intern nemen we sneller en betere beslissingen, reduceren we kosten en verbeteren we onze processen. We creëren concurrentievoordeel en voegen waarde toe aan de wijze waarop we assets ontwerpen, bouwen en beheren. Binnen Ballast Nedam doen we al heel veel goede dingen zoals BIM4Project en ik heb er veel zin in om de diverse bedrijfsonderdelen te helpen dit nog verder uit te bouwen. Daarnaast zal ik zorgdragen voor het intern delen van kennis en ‘best practices’ en met thema’s duurzaamheid en veiligheid kijken naar kruisbestuiving.”

Terug naar