Ballast Nedam zet nog sterker in op duurzaam materieel

Ballast Nedam komt steeds dichter bij emissieloze bouwplaatsen en zet in op nog duurzamere inzet van materieel. Daarbij ligt voor mobiele kranen de focus op de reductie van vervoerafstanden en de inzet van elektrische kranen of het toepassen van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) als brandstof. Deze focus is ook opgenomen in een nieuwe raamovereenkomst met Saan voor de inhuur van mobiele telekranen en torenkranen.

“Deze raamovereenkomst sluit goed aan bij de strategie van Ballast Nedam om te werken aan een CO2-neutrale bouwplaats”, zegt Bramske van Beijma, Corporate Director Social Responsibility. “Reductie van emissies komt het milieu en de gezondheid van de mensen in de omgeving van de machines ten goede.”

Met het tekenen van dit 3-jarige contract wordt weer een grote, duurzame stap gezet. Ballast Nedam is sinds 2012 gecertificeerd op de hoogste norm van de CO2-prestatieladder, maar blijft zich nog verder uitdagen. Procurement Officer Dick Knegt: “De wereld om ons heen verandert en wij moeten hier in mee. Ballast Nedam, en in dit geval Saan, anticiperen hierop door voor nog meer elektrisch materieel te gaan om op projectniveau in te kunnen zetten.”

Terug naar