Ballast Nedam staat extra stil bij Sustainable Development Goals en FSC-hout

Iedere dag is het duurzaamheidsdag bij Ballast Nedam. Maar de komende dagen zetten we nog een tandje bij, vanwege de ‘action days’ van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We omarmen deze doelen, waar we onze duurzaamheidsstrategie op baseren.

De Sustainable Development Goals zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. De doelen sluiten aan bij de visie van Ballast Nedam om dagelijks te innoveren voor een duurzame, gezonde leefomgeving.

FSC-hout als één van de middelen

Ballast Nedam hecht veel waarde aan de inzet van FSC-hout. Dit is hout dat volledig uit verantwoord beheerde bossen komt, waarbij kwetsbare bosgebieden met rust worden gelaten en het bos de kans krijgt om zich te herstellen. FSC hanteert ook sociale eisen, waaronder regels op het gebied van loon en werkomstandigheden, waardoor illegale houtkap zo veel mogelijk wordt voorkomen.

“We zetten FSC-hout in op meerdere projecten, waaronder Tower Ten WTC Amsterdam, Jonas Amsterdam en De Groene Loper Maastricht”, vertelt Ferhan Deniz, Duurzaamheidsadviseur bij Ballast Nedam. “Als organisatie streven we naar een gezonde leefomgeving. Daar is de bescherming van wereldwijde bossen vanzelfsprekend een onderdeel van.”

De inzet van FSC-hout is een match met maar liefst veertig speerpunten binnen veertien van de zeventien Sustainable Development Goals. Zo draagt het positief bij op het gebied van welvaart, gelijkheid, natuur, productie- en consumptiepatronen, werkgelegenheid, klimaatverandering en wereldwijde samenwerkingen.

Blik op de toekomst

Vanaf vandaag wappert de vlag van de Sustainable Development Goals op het hoofdkantoor van Ballast Nedam in Nieuwegein. Deze doelen geven ons een belangrijke richting om als bedrijf maatschappelijk verantwoord te acteren. De komende tijd werken we daarom volop aan acties die bijdragen aan de zeventien klimaatdoelen.

Terug naar