Ballast Nedam is betrokken bij een nieuwe fase voor de BIM basis ILS-beweging

Een mooie stap voor BIMmend Nederland, want versie 2 van de BIM basis ILS is een feit. Hiermee wordt de BIM basis ILS nog breder toepasbaar en dient het als een goede basis voor elk project. Ballast Nedam is betrokken geweest bij de ontwikkeling.

Deze nieuwe versie van de BIM basis ILS is op alle fronten aangescherpt en uitgebreid met belangrijke onderdelen. Naast de aangepaste infographic is er een totaal vernieuwde website met betere, stap-voor-stap-toelichting en daarmee nog minder ruimte voor ruis. Het motto blijft: hoe meer ondernemingen en instellingen in de bouwsector volgens deze structuur samenwerken, hoe groter de voordelen voor ons allemaal.

Eenduidig samenwerken

Sinds de lancering van de eerste versie van de BIM basis ILS groeit het gebruik enorm. Hiermee groeide ook de kennis over hoe de BIM basis ILS wordt toegepast. Met deze inzichten ging de beheerorganisatie aan de slag om te onderzoeken hoe de BIM Basis ILS een nog breder publiek kan aanspreken om mee te doen. Naast de beheerorganisatie leverden een groot aantal gebruikers een grote bijdrage aan de nieuwe versie. De input werd verzameld in gebruikersbijeenkomsten, reviewrondes en met de inzet van verschillende experts. Met de BIM basis ILS versie 2 gaat de BIM basis ILS-beweging een nieuwe fase in: eentje waarin eenduidig samenwerken voor een nóg breder publiek mogelijk is. 

De rol van Ballast Nedam

Ballast Nedam steunt dit initiatief en is betrokken geweest bij de ontwikkeling van BIM basis ILS, versie 2.0. We hebben onze kennis en input geleverd om de versie aan te scherpen en het op topic-niveau te verduidelijken. Ook heeft het BIM-team binnen Ballast Nedam input gegeven over de stroomlijning met de Informatie Levering Specificaties en de BIM-normen. Het was een intensieve samenwerking tussen alle partijen in de expertcommissie.

Bekijk de video hieronder voor een impressie. Sluit jij ook aan? Op de website van BIM Loket staat alle informatie om direct met de nieuwe versie aan de slag te kunnen. 

Bekijk video