Ballast Nedam halfjaarresultaten 2019

“Na de mooie resultaten van 2018 waren we klaar voor de uitdagende taak om de positieve ontwikkelingen voort te zetten en een omzetstijging van meer dan 15% te realiseren in 2019. We hebben bewezen deze uitdaging aan te kunnen en we maken opnieuw winst. Ook voor het einde van dit jaar verwachten we positieve resultaten en blijven de vooruitzichten qua omzet gelijk. We hebben een solide financiële basis en een sterk orderboek neergezet, die een duurzame groei voor onze organisatie mogelijk maken. Dit is in lijn met onze visie om het meest competitieve bouwbedrijf van Nederland te worden. Ik wil dan ook graag alle medewerkers bedanken voor hun inzet en toewijding en onze klanten en partners voor het vertrouwen in Ballast Nedam.”

Hoogtepunten halfjaarcijfers

  • De financiële resultaten overtreffen verwachtingen
  • De omzet stijgt tot €359,7 miljoen (eerste halfjaar 2018: €298,8 miljoen)
  • De EBITDA verbetert aanzienlijk tot €12,3 miljoen* (eerste halfjaar 2018: €- 0,1 miljoen)
  • Het orderboek van meer dan €1,6 miljard blijft zeer sterk en gezond

Solide financiële positie: continue groei en een sterk orderboek

Ballast Nedam zet haar opwaartse trend voort door in het eerste halfjaar van 2019 opnieuw winst te maken. De operational excellence strategie resulteert in een beheerste groei. De omzet steeg in het eerste halfjaar tot circa €359,7 miljoen. Het bedrijf presteert iets boven het businessplan. Dit heeft geresulteerd in een EBITDA van €12,3 miljoen met een netto resultaat van €4,0 miljoen. Daarnaast beschikt Ballast Nedam over voldoende liquide middelen ter waarde van €119,2 miljoen.

Ballast Nedam heeft haar bestaande financieringsfaciliteiten (krediet-, obligatie- en bankgarantielijnen) uitgebreid en is ook met nieuwe financiers gaan samenwerken. Het totale financieringspakket biedt Ballast Nedam extra flexibiliteit en ruimte om haar projecten uit te voeren, en meer dan voldoende middelen om haar lopende activiteiten te financieren.

Orderboek

Ballast Nedam heeft een sterk en gezond orderboek van meer dan €1,6 miljard, waarin het bedrijf haar werkwijze van strategisch en selectief inschrijven op aanbestedingen voortzet.

Vooruitzicht

Ballast Nedam bevestigt de vooruitzichten voor 2019 met een omzetgroei van ruim 15% tot meer dan €850 miljoen en met een positief resultaat.

Markt, nieuwe projecten & mijlpalen


Markten

In de diverse markten waarin Ballast Nedam opereert, blijven de omstandigheden en vooruitzichten positief. Echter, er is een voortdurende opwaartse druk op de prijzen voor materialen, onderaannemers en arbeid. Als gevolg van de aanbestedingsprocessen van Ballast Nedam is de organisatie in staat deze risico’s te beheersen om zodoende een negatieve impact op het bedrijfsresultaat te voorkomen. Voor de rest van dit jaar ziet Ballast Nedam volop kansen voor nieuwe projecten om de solide en gezonde groei voort te kunnen zetten. Deze kansen ontstaan door de marktomstandigheden, maar ook door de onderscheidende aanpak van Ballast Nedam en het steeds vaker toepassen van internationale contractvormen en de introductie van internationale toeleveranciers op de Nederlandse markt.

Nieuwe projecten
Ballast Nedam werkt enthousiast aan haar lopende projecten. Daarnaast zijn in 2019 nieuwe hoogwaardige projecten verworven, zoals het HES Hartel Tank Terminal project in Rotterdam, het Feringa Building project in Groningen, Shin-Etsu in de Botlek (project van dochtermaatschappij Ballast Nedam Industriebouw), Holland Casino in Venlo (project van dochtermaatschappij Laudy Bouw & Ontwikkeling) en Gare Du Nord in Amsterdam en Biesbosch in Amstelveen (beide van dochtermaatschappij Heddes Bouw & Ontwikkeling). Naast deze interessante projecten werden bouwteamovereenkomsten getekend met Omnam Group voor de realisatie van de POST Rotterdam woontoren, en met de Gemeente Maastricht voor de renovatie van Centre Céramique in Maastricht (project van dochtermaatschappij Laudy Bouw & Ontwikkeling).

Projectmijlpalen
Bij verschillende grote projecten werden belangrijke mijlpalen bereikt. Ballast Nedam startte met de bouw van een ondergrondse fietsenstalling aan het Leidseplein in Amsterdam. De vlag werd voor diverse projecten naar het traditionele hoogste punt gebracht: Airside pier op Schiphol, RTM Stage als onderdeel van het Rotterdam Ahoy Convention Center (Hart van Zuid) en bij de Mall of the Netherlands in Leidsenhage. Ook bij het project Blankenburgverbinding werd een nieuwe fase bereikt toen het een vergunning kreeg voor de nieuwbouw van de Maasdeltatunnel als onderdeel van de nieuwe snelweg A24 in Vlaardingen. Tot slot, de start van het Voorlopig Ontwerp van het Urban Interactive District (UID), nadat Ballast Nedam Development overeenstemming heeft bereikt met de gemeente Amsterdam over het stedenbouwkundig en programmatisch ontwerp voor het project in het ArenAPoort-gebied. Ook de herontwikkeling van Nieuw Delft is in volle gang. In dit project zijn al meer dan 200 van ongeveer 350 huizen, ontwikkeld door Ballast Nedam Development, verkocht.

Impact op de samenleving

Het is belangrijk voor Ballast Nedam om een grotere en positieve impact op de samenleving te creëren. Ballast Nedam streeft naar een duurzamere bedrijfsvoering en wil het verschil maken op het gebied van milieuverbetering en energiereductie. Een belangrijke mijlpaal in dit verband is de Asfalt Productie Tiel die in maart 2019 officieel is geopend. Ballast Nedam is een aandeelhouder van deze meest duurzame asfaltinstallatie van Nederland. Daarnaast bouwde Ballast Nedam het recent geopende benzinestation van Shell in Tilburg, dat verschillende duurzame oplossingen zoals zonnepanelen en geïsoleerd glas in de constructie heeft verwerkt. Hiermee wordt beoogd het energieverbruik en uiteindelijk ook de CO2-uitstoot te verminderen, waardoor dit het meest energie-efficiënte benzinestation van Nederland is.

De impact van Ballast Nedam op de samenleving wordt ook weerspiegeld in haar bijdrage aan een positievere leefomgeving in steden. Daarom is Ballast Nedam een van de partners in het RUGGEDISED-project in Hart van Zuid, Rotterdam. Dit project laat zien hoe gecombineerde ICT-, e-mobiliteits- en energieoplossingen kunnen bijdragen aan slimme en veerkrachtige steden. Daarnaast ontving Ballast Nedam Development het viersterrencertificaat van de Dutch Green Building Council voor de realisatie van duurzame en energiezuinige woningen voor de projecten het Engelse Park in Groningen en De Groene Loper in Maastricht. In het Engelse Park werden 95 woningen gerealiseerd en naast De Groene Loper werden 53 woningen en 15 appartementen gebouwd.

-----
* Ballast Nedam volgt IFRS 16 richtlijnen met ingang van 1 januari 2019, die voorschrijft dat alle leases op de balans moeten worden geboekt, de EBITDA exclusief IFRS 16 bedraagt €8,8 miljoen.