Ballast Nedam Jaarcijfers 2023

Bouwen aan een duurzame leefomgeving onder uitdagende omstandigheden

Kemal Sağlam, CEO van Ballast Nedam, reflecteert: Ook in 2023 toonden we onze veerkracht als bedrijf door de uitdagingen in de wereldeconomie en binnen onze bouwsector het hoofd te bieden. We kijken met trots naar ons gevarieerde projectenportfolio. Het is een groot compliment aan al onze medewerkers die door hun toewijding, ondernemerschap en veerkracht het mogelijk maken om ons bedrijf verder te verbeteren."

"Het was een jaar waarin onze focus lag op het behouden van een gezond en stabiel bedrijf. Door onze focus op operational excellence hebben we prioriteit gegeven aan een consistente manier van werken voor de uitvoering van projecten en waarin we opgebouwde kennis en ervaring borgen. We selecteren projecten die aansluiten bij onze competenties en onze strategie. Met deze aanpak creëren we een gezonder projectenportfolio en kunnen we baanbrekende projecten realiseren en tegelijkertijd risico’s beheersen. Andere belangrijke strategische pijlers zijn internationale groei, focus op gespecialiseerde product-marktcombinaties, een voorkeurswerkgever zijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Onze verantwoordelijkheid voor de uitdagingen van vandaag 

Klimaatverandering heeft verstrekkende gevolgen voor het milieu, ecosystemen en samenlevingen. Dit uit zich op verschillende manieren en beïnvloedt onze leefomgeving. In deze veranderende wereld waarin we intensief gebruik maken van onze energiebronnen en waarin de noodzaak tot behoud en bescherming van ons klimaat duidelijk is, moeten we verantwoordelijkheid nemen. 

Omdat transities op het gebied van energie, water, stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en industrieën gaande zijn, draagt Ballast Nedam bij aan al deze veranderingen. We bouwen huizen, wegen en havens. Maar ook windmolenparken en dammen om het land te beschermen tegen overstromingen. We zetten fossiele centrales om in duurzame alternatieven. Steeds vaker met circulaire materialen en met zero emissie bouwmaterieel en processen. Zo bieden we toekomstbestendige oplossingen, op nationaal- en internationaal niveau.  

Op weg naar een gezonde en duurzame leefomgeving

Het grote belang van het versnellen van een duurzaam energiesysteem en het vinden van meer toekomstbestendige manieren van leven, leidt tot verdere veranderingen in onze omgeving. Op het gebied van duurzaamheid zet Ballast Nedam zich in om een zichtbare impact te maken. Ons doel is duidelijk: in 2030 willen we 100% CO2-neutraal zijn binnen scope 1&2. Om klimaat neutraal te worden, investeren we hierin door het opzetten van een emissievrije wagenpark (lease auto’s en bedrijfsbussen) en investeren we in zero emissie bouwmaterieel.  Zo hebben we in 2023 meerdere rupskranen omgebouwd met 100% emissievrije motoren. Vooruitkijkend naar 2040 hebben we de ambitie om energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat Ballast Nedam net zoveel groene energie zelf wil opwekken als het nodig heeft. Het gaat om forse investeringen in groene energie en de ontwikkeling van onafhankelijke energiebronnen. Dit sluit aan bij de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. 

Het creëren van impact is een gezamenlijke opgave en we werken samen met al onze stakeholders om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. We zijn actief bezig met het minimaliseren van afval en het verhogen van de circulariteitsniveaus. Tegelijkertijd zetten we ons in voor het versterken van de biodiversiteit in onze projecten en het integreren van het gebruik van bio-based materialen.

We vieren ook belangrijke prestaties op het gebied van veiligheid, dankzij onze Take Care-aanpak. Het verbeteren van onze veiligheid betekent het creëren van een veiliger, open en gezonde werkomgeving; het doel is om veilig te werken en veilig weer thuis te komen. Onze Take Care-aanpak is een voorbeeld van de kracht van goed voorbeeldgedrag en persoonlijk leiderschap. We streven ernaar dat iedereen in het bedrijf een intrinsieke veiligheidshouding heeft, waarin we voor elkaar zorgen. Indrukwekkend is dat het aantal verzuimincidenten met maar liefst 40% is afgenomen, wat wijst op een positieve trend die we willen voortzetten. Veiligheid blijft voorop staan, waarbij elk incident er één te veel is. Bij Ballast Nedam zijn we op niveau 3 van de Veiligheidscultuurladder gebleven en hebben we voor de eerste twee business units in 2023 de stap naar niveau 4 gemaakt. 

Onze focus op dataverzameling en digitalisering strekt zich uit tot de implementatie van nieuwe systemen in onze bedrijfsprocessen. Dit omvat de ontwikkeling van verbeterde projectmanagementtools, voortgangsbewaking, activabewaking, en de integratie van gerobotiseerde procesautomatisering en gebruik van AI. Wij geloven dat een gestructureerde gemeenschappelijke data-omgeving cruciaal is voor besluitvorming en toekomstige optimalisaties van bedrijfsprocessen.  

Onze medewerkers stellen ons in staat om ons in de gewenste richting te ontwikkelen. Daarom is het zorgen voor een gezonde, uitdagende en plezierige werkomgeving een belangrijke basis voor succes. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn door de diversiteit van onze activiteiten en projecten, onze ondernemersgeest die veel mogelijkheden biedt om te leren en te groeien en onze aandacht voor het welzijn van onze werknemers. 

Stedelijke ontwikkeling en bouw 

Hoewel we eind vorig jaar wat tekenen van herstel zagen, zien we nog steeds dat de woningbouw onder druk staat. Dit wordt grotendeels gekoppeld aan hogere hypotheekrentes, afnemend consumentenvertrouwen en hogere bouwkosten. Hierdoor worden er gemiddeld minder projecten aangeboden. Naast economische factoren dragen langdurige juridische processen en talrijke bezwaren van bewoners bij aan langere project doorlooptijden. Ook de onzekerheid rondom de regulering van de midden-huurmarkt heeft invloed op de woningproductie en de aanhoudende schaarste aan bouwruimte, zeker in het licht van de stikstofmaatregelen. Ondanks deze uitdagingen heeft onze divisie Ballast Nedam Development een pionierspositie in het vinden van holistische, duurzame oplossingen om duurzame stedelijke ontwikkelingsdoelen te bereiken.  
 
Onze regionale bouwactiviteiten variëren van kleinschalige woningbouwprojecten tot grote stedelijke oplossingen voor wonen, werken en vrije tijd. De regionale aanwezigheid is een sterk punt omdat we dicht bij opdrachtgevers en klanten opereren. Dit vergroot de toegankelijkheid en een goed begrip van klantwensen. Ondertussen vergroten we het aandeel van modulaire projecten binnen onze portefeuille en zoeken we naar meer manieren om het gebruik van hout en bio-gediversifieerde materialen binnen onze modules te vergroten. Onze expertise op het gebied van bouwen, modulair bouwen, renoveren en restaureren, dragen bij aan het maken van een betere leefomgeving. 

Infrastructuur  

In 2023 tekenden we het contract met Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van ontwerp-, bouw- en onderhoudswerkzaamheden voor het project A27 van Everdingen naar Hooipolder, een joint venture met Fluor, genaamd ALSÉÉN. De tweefasen aanpak stelt in staat om in een vroeg stadium betrokken te zijn. Hierdoor kan jarenlange ervaring van vergelijkbare projecten worden ingebracht en projectrisico’s worden beheerst voor zowel Rijkwaterstaat als de bouwcombinatie. Onze gespecialiseerde expertise op het gebied van tunnelbouw breidt zich uit in binnen- en buitenland. In oktober 2023 vond het uitdagende afzinken van de Maasdeltatunnel plaats. Een afzinktunnelproject in Irak startte in 2023 en zal begin 2025 worden opgeleverd.  

Daarnaast lopen onze vervangings- en renovatiewerkzaamheden aan de A73-tunnels voor Rijkswaterstaat door. Onze funderings- en graaf- en grondwerkoplossingen en onze wegenbouwprojecten dragen bij aan ons brede aanbod van expertises. We zullen ons nog meer blijven richten op vervangings-, renovatie- en onderhoudsprojecten, wat potentieel veel nieuw werk oplevert. Ook blijven we ons richten op de windenergiemarkt, met windproject Maasvlakte 2 en Windplanblauw als recent opgeleverde projecten. Ons brede projectenportefeuille helpt ons om de risico's binnen onze infrastructuur in evenwicht te houden.  

Met onze selectieve aanbestedingen en de focus op beheersbaarheid van risico’s voor de projectportefeuille, blijven we weg van prijs gedreven aanbestedingen en richten we ons meer op EMVI-aanbestedingen en product-marktcombinaties waar we het verschil kunnen maken.

Internationale ambities 

Wij zijn een Nederlands bouwbedrijf met een focus op de lokale markt. Tegelijkertijd heeft het uitvoeren van internationale projecten altijd in ons DNA gezeten. We hebben een lange geschiedenis in het buitenland en een sterke internationale reputatie in voornamelijk zee- en waterwerken, tunnelbouw en utiliteitsgebouwen. Iconische projecten zoals de King Fahd Causeway in Bahrein en Curaçao Medical Centre in Curaçao zijn voorbeelden waar we nog steeds trots op zijn. We blijven onze sterke internationale reputatie uitbouwen en verkennen kansen in het buitenland. Dit betekent dat we grote en complexe bouwprojecten blijven uitvoeren die zijn afgestemd op onze wereldwijde middelen en uitvoeringscompetenties. Hoogtepunten van 2023 zijn onder meer successen voor onze internationale divisie, met projecten in Guinee, Tanzania, Luxemburg, Sri Lanka en Sint Maarten. Voor 2024 streven we de ambitie na om verder uit te breiden in Afrika, de GOS-landen, het Caribisch gebied en Scandinavië.  

In januari 2024 heeft Ballast Nedam N.V. 100% van de aandelen van Rönesans Endustri Tesisleri A.S (Rönesans Industrial Facilities Construction and Trade, hierna “RET”) verworven. Het bedrijf wordt onderdeel van de internationale portefeuille binnen Ballast Nedam. Het bedrijf heeft een trackrecord van met name industriële projecten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. In samenwerking met haar zusterbedrijven en via strategische partnerschappen biedt RET eersteklas projectontwikkeling, financiering, engineering, inkoop, uitvoering (EPC), en projectmanagement voor grootschalige projecten. Het besluit om RET over te nemen is onderdeel van de langetermijnstrategie en ambitie om onze internationale aanwezigheid te vergroten, waarbij we gebruik maken van de kracht van onze gecombineerde bedrijven. Met de toevoeging van RET zullen Ballast Nedam N.V. en haar moederbedrijf Rönesans Holding A.S een optimaal platform creëren om haar wereldwijde klantenbestand te bedienen en de financiële positie van Ballast Nedam verder te versterken. Op basis van de huidige en de zich ontwikkelende orderportefeuille wordt verwacht dat RET de komende jaren met ruim 30% zal bijdragen aan de groei van Ballast Nedam en dat de EBITDA-marge verder zal verbeteren.

Financiële resultaten 

Kerncijfers 2023 

  • Omzet: € 1.112,7 miljoen (2022: € 1.430,8 miljoen) 
  • EBITDA: € 57,0 miljoen (2022: € 54,2 miljoen) 
  • Netto resultaat: € 23,7 miljoen (2022: € 31,7 miljoen) 
  • Orderportefeuille: € 1,3 miljard (2022: € 1,4 miljard) 
  • Solvabiliteit: 30,0% (2022: 24,9%) 
  • Werkkapitaalratio: 1,3 (2022: 1,2) 
  • Liquide middelen: € 122,9 miljoen (2022: € 171,0 miljoen)

Ballast Nedam sloot af met een positief resultaat, in lijn met de verwachtingen van ons middellange termijn businessplan. Onze activiteiten worden nog steeds ondersteund door de aanhoudende vraag naar woningen en utiliteitsgebouwen, vervanging en renovatie van infrastructuur en de lopende energietransitie. De omzet bedroeg € 1.112,7 miljoen, de EBITDA verbeterde naar € 57 miljoen en de bijbehorende EBITDA-marge van 3,8 naar 5,1%. In deze resultaten zijn de effecten verwerkt van het besluit in 2023 om al onze toekomstige bouwprojecten binnen onze regionale bedrijven uit te voeren en de centrale business unit Ballast Nedam Building Projects af te bouwen. De financiële indicatoren van Ballast Nedam blijven solide, met een werkkapitaalratio van 1,3 (vergeleken met 1,2 in 2022) en een kaspositie aan het einde van het jaar van € 122,8 miljoen (vergeleken met € 171,0 miljoen in 2022). De solvabiliteitsratio bedraagt 30,0% en overtreft daarmee het niveau van onze beste jaren. De orderportefeuille van € 1,3 miljard (tegen € 1,4 miljard in 2022) blijft op een goed niveau. 

Ballast Nedam blijft zich richten op het verwerven van projecten met een evenwichtige risico-rendementsverhouding. Als we kijken naar het bredere industriële landschap, hebben mondiale uitdagingen voor onzekerheden gezorgd. Deze factoren hebben ook invloed gehad op de winstgevendheid en bedrijfsvoering van Ballast Nedam. Wij blijven waakzaam en houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, waarbij we ons bewust zijn van hun mogelijke toekomstige impact. 

Vooruitzichten 

“Sinds 3 jaar werkt Ballast Nedam met een herziene strategie voor haar bouwactiviteiten in Nederland, afgestemd op de huidige marktomstandigheden en op de competenties van het bedrijf. Het gaat hierbij om selectieve aanbestedingen, projecten met repetitieve processen en niche product-marktcombinaties. Dit werpt zijn vruchten af en we zien dat het projectportfolio nu veel stabieler en voorspelbaarder is. Dit zet uiteraard enige druk op de omzetgroei, maar onze focus ligt altijd op de continuïteit en winstgevendheid van het bedrijf en we vinden nieuwe groeigebieden waar we het verschil kunnen maken, zoals de energietransitiemarkt. Vooruitkijkend naar 2024 zijn de vooruitzichten gericht op een duurzaam en winstgevend bedrijfsperspectief."

"We zetten ons in voor het bouwen van een veilige en duurzame leefomgeving. Ik geloof dat we de balans moeten vinden in onze zoektocht naar een gezond bedrijf in een gezonde omgeving. Dit doen we samen met onze competente en toegewijde collega's en met alle andere stakeholders met wie we te maken hebben. Hopelijk kunnen we dit doen in een veilige omgeving waar we goed voor elkaar zorgen."  

Atilla Kemal Sağlam, CEO Ballast Nedam.

Jaarverslag 2023

Via onderstaande link vind je het complete jaarverslag van 2023 en eerdere jaren.

Feiten & Cijfers