De vertrouwde en bekende naam binnen de regio

Bevlogen bouwers van West-Nederland

Ballast Nedam West

Eén van onze organisatieonderdelen

Ballast Nedam bestaat uit 18 organisatieonderdelen. Ballast Nedam West is daar één van. Al ruim 30 jaar is Ballast Nedam West een vertrouwde naam binnen de regio's Zuid-Holland en Utrecht. De focus ligt op het bouwen van woning- en utiliteitsbouw, projectontwikkeling en groot onderhoud. Met een sterke accent op woningbouw in de koop- en vrije-huursector, zowel nieuwbouw als groot onderhoud en woningverbetering. Ook realiseert Ballast Nedam West veel utiliteitsbouwprojecten voor overheden en bedrijven.

Gevoel van thuiskomen

Ballast Nedam West is een organisatie met een grote diversiteit in mensen. Er is een mooie mix van ervaren oudgedienden en enthousiaste nieuwe collega’s. Het team beschrijft dit als een ‘thuisgevoel’: samen dragen zij een groot verantwoordelijkheidsgevoel om de belangen van de opdrachtgever te behartigen. Ze hebben een proactieve houding en zijn gericht op het leveren van grote toegevoegde waarde.

Het karakter van Ballast Nedam West

Directeur Niels Doodeman: “Onze ruggengraat maakt wie wij zijn: vakkundig en integer. Ook geloven we in de kracht van onze ‘waarmakersmentaliteit’. We zijn in staat om elke uitdaging tot een oplossing te volbrengen. We bouwen integraal aan ‘turnkey’-opgaven voor onze klanten. Dit houdt in dat we alle facetten van ontwerpen en uitvoeren op ons nemen en werken met een vaste kern van deskundige partners die als verlengstuk van Ballast Nedam West functioneren. Door deze werkmethode hebben we meer grip op het proces.”

Daarnaast heeft de organisatie een sterke focus op risicomanagement. Er wordt open gecommuniceerd om risico’s vroegtijdig te signaleren en beheersmaatregelen te bepalen en uit te voeren.

Visie op de toekomst

Ballast Nedam West heeft een uitgesproken visie op de toekomst, gestaafd op continue verbetering en ondersteund door heldere passende plannen.

Er ligt een sterke focus op hoogwaardige woningbouw projecten in de Randstad. Door de complexiteit hebben deze projecten een utilitair karakter. Daarnaast willen zij meer inzetten op de realisatie van onderhoudsprojecten en de capaciteit in lijn brengen met de toenemende vraag naar woningverbetering en verduurzaming.

Ook wil Ballast Nedam West zich onderscheiden door van grote toegevoegde waarde te zijn als bouwer, waardoor de focus volledig kan liggen bij het leveren van kwaliteit. En grip houden op het volledige bouwproces inclusief de ontwikkelfase. Dit zorgt ervoor dat de risico’s beheersbaar blijven en verantwoordelijkheid genomen kan worden. Tot slot zetten ze hun eigen creativiteit in om tot betrouwbare en deskundige oplossingen te komen.

Meer informatie?

Niels Doodeman

Managing Director Ballast Nedam West

In de randstad regio werkt Ballast Nedam West vanuit Rotterdam met trots aan projecten. Deze projecten dragen het kenmerk van het bedrijf door de visie op maakbaarheid en sturing op het ontwerpproces. Met gedreven mensen maken zij steeds meer unieke gebouwen. De samenwerking en professionaliteit maakt Ballast Nedam West succesvol. Juist die samenwerking met mensen is voor Niels de sleutel tot succes.

→ Bekijk de website van Ballast Nedam West
Niels Doodeman bedrijfsdirecteur Ballast Nedam West