Funderings- en graafoplossingen

De specialisten in- en onder de grond

Funderings- en graafoplossingen

Drie van onze expertises gecombineerd

Ballast Nedam heeft verschillende expertises. Funderings- en graafoplossingen is daar één van, maar is eigenlijk een bundeling van drie expertises: Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet, Van Leeuwen Verankeringen en Ballast Nedam Funderingstechnieken. Deze expertises komen tot uiting in grote utiliteit- en infrastructurele projecten van Ballast Nedam.

Funderingstechnieken is de basis

De professionals van Ballast Nedam Infra Projects maken de gefundeerde start van ieder bouwproject mogelijk. Aan de hand van onderzoeksresultaten waarbij de grondgegevens worden geanalyseerd, kan een fundatietype of verankeringssysteem worden bepaald. De specialisten ontwerpen deze oplossing vervolgens op basis van de eisen en wensen van de klant. Als de uitvoeringsmethode is uitgewerkt kan de bouw starten.

Unieke expertise

Ballast Nedam is één van de weinigen die het volledige activiteitenpakket in huis heeft om een stabiele fundering te creëren. Hierdoor zijn wij in staat raakvlakken te vereenvoudigen. Door de ervaring en kennis uit grote projecten, weten de professionals van Ballast Nedam Foundation & Excavation Solutions wat er komt kijken bij zo'n project. Zij begrijpen de uitdagingen van onze klanten en hebben deze door de juiste ervaring onder de knie.

Specialistisch Grondverzet

Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet is actief op het gebied van ontgravingen voor tunnels, bouwkuipen, kelders, garages, en kust- en oeverwerken. Zij beschikken over vele jaren ervaring met grondwerken van een hoge moeilijkheidsgraad, bijvoorbeeld op de rand van land en water, in veengebieden en in andere grondsoorten met een weinig daadkrachtige bodem. Ze hebben een eigen materieelpark voor elk type nat ontgravingswerk, waarbij materiaal doormiddel van vergraven, knijpen of verpompen verwijderd kan worden.

Verankeringen

Het aanbrengen van funderingen en verankeringen kan door middel van verschillende technieken. 

De eerste verankeringstechniek hebben wij zelf ontwikkeld: de zogenoemde leeuwankers en leeuwankerpalen. Het is een eigen merk van gepatenteerde ankersystemen en wordt trillingvrij aangebracht. Ze vormen het alternatief voor groutankers en hebben een hoge capaciteit.

Als tweede kennen we de GEWI-ankers. Deze GEWI-staven worden met een holle buis in de grond gebracht en met grout geïnjecteerd, waarbij na afloop de buis uit de grond wordt getrokken.

Als laatste en derde verankeringstechniek wordt gewerkt met de (verwijderbare) Strengankers. Deze strengen worden veel toegepast in tijdelijke of definitieve constructies en op een vergelijkbare manier als GEWI-ankers aangebracht. Ze kunnen voorzien worden van een speciaal blok aan het uiteinde. Hierdoor kunnen ze indien gewenst na afloop weer verwijderd worden.

Paalfunderingen

Naast verankering is Ballast Nedam gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van alle mogelijke paalfunderingen. Reguliere technieken als combi-en damwandconstructies bestaande uit palen met een gewicht zwaarder dan 25 ton en een lengte van 30-50 meter, buispalen met een diameter van 4 meter, vibro (combinatie) palen en grond verdringende schroefpalen hebben wij in vele projecten toegepast. Ook bijzondere heitechnieken zoals horizontaal heien en het aanbrengen van MV palen maken onderdeel uit van ons pakket.

Ballast Nedam heeft samen met Van Leeuwen twee specifieke paaltypes ontwikkeld. Als eerste: de LEKA-palen, dit zijn stalen buispalen die we in de grond draaien. Bij deze funderingstechniek worden de palen trillingvrij in de grond gevormd. Meestal worden ze ingezet bij beperkte werkruimte.

Daarnaast kennen we de de VF-paal, ook wel Vibro Fluidatie paal genoemd, deze paal maakt het mogelijk om de lengte van de groutkolom nauwkeurig te bepalen en groutmors te reduceren. Doordat de VF-paal na het plaatsen van de stalen kern omhoog wordt getrokken, kunnen de leidingen op dat moment met grout worden geïnjecteerd.

Ontwikkelingen in techniek

Dagelijks werkt Ballast Nedam aan verbeteringen in de funderingswereld, op het gebied van veiligheid maar ook op de technische aspecten. Samenwerking met andere bedrijven en brancheorganisaties als de NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken) maken het mogelijk om een grote bijdrage te leveren aan innovaties. Waardoor we ook een meerwaarde kunnen bieden voor onze klanten. 

Samen met werkgroepen nemen we deel aan verschillende proefprojecten, hierdoor verbeteren we de normen en zijn wij in staat onze eigen paal- en ankersystemen te optimaliseren. We kijken naar onze bestaande of onderzoeken nieuwe technieken om uitdagingen van onze klanten effectiever en efficiënter op te kunnen lossen.

 • Ballast Nedam Infra Projects

  • Ringwade 71, 3430 BM Nieuwegein
  • Postbus 1505
  • 3430 BM Nieuwegein
  • Tel: +31 (0)30 285 30 30
  Lees meer
Terug naar