Betonoplossingen

Een echte expertise van Ballast Nedam

Betonoplossingen

Eén van onze expertises

Ballast Nedam zet dagelijks vele expertises in. Betonoplossingen is daar één van en is in alle hoeken binnen de organisatie vindbaar. Ons organisatieonderdeel Haitsma Beton is hierin gespecialiseerd. Prefab beton is een specifiek onderdeel binnen de bouwsector. Dankzij jarenlange ervaring hebben we deze expertise kunnen opbouwen.

We ontwerpen en produceren verschillende betonnen elementen voor bijvoorbeeld bruggen en wegen.

Specialisme

In nauwe samenwerking bereiken we meer. Door onze kennis en technieken te delen zijn we onderscheidend en blijven we koploper op het gebied van beton.

Haitsma Beton richt zich met name op opdrachten met complexe en grote elementen. Met een sterke reputatie als het gaat om het maken van bruggen en viaducten.

Haitsma Beton directeur Wim Comello: "De rode draad binnen is de focus op resultaten, hiervoor is het nodig om commercieel actief te zijn en voorop te lopen op constructief en technologisch gebied. Die resultaten worden behaald met de juiste mensen en de juiste kennis. Er is veel overlap in de processen en manier van omgang met elkaar. We zijn een hecht team dat continu in staat is om zich te verbeteren.”

Techniek als verbindende factor

Aan beton worden hoge eisen gesteld. De specifieke expertise is constructief, technologisch en productietechnisch van aard. De productietechnische kennis is vooral gericht op de methode waarmee een bepaald element efficiënt, effectief en kwalitatief optimaal geproduceerd kan worden.

Aan het begin van ieder project zorgen we dat de onderlinge verwachtingspatronen goed op elkaar zijn afgestemd, dat is erg belangrijk voor een succesvolle samenwerking. Beton is daardoor letterlijk en figuurlijk de verbindende factor aan het begin van onze samenwerking. Samen met de klant maken we keuzes in het gebruik van specifieke prefab oplossingen maar ook op technische specificaties: detaillering, uitvoering, ontwerpaspecten in relatie tot andere producten.

Uitdagend werk

Op technologisch gebied ontwerpt Haitsma Beton in samenwerking met de TU Delft en de Provinsje Fryslan een voorgespannen brug, gemaakt met geopolymeren. Het is de eerste keer dat een brug met voorspanning op deze wijze wordt gemaakt. Geopolymeren zijn een cementvervanger en reageren hetzelfde als cement. Bij de productie van cement komt veel CO2 vrij, bij geopolymeren is dat niet het geval.

Een ander voorbeeld is de brug in het Limburgse Wanssum waarbij we liggers met een lengte van 69 meter hebben gebruikt. Daarmee verbraken we een wereldrecord.

Aandacht voor de omgeving

Wij verminderen de belasting van de leefomgeving door onze producten prefab te produceren in een fabriek. In onze fabriekshal dragen we zorg bij de veiligheid door in een beschermd gebied de betonnen elementen te vervaardigen. We kunnen efficiënt werken en daardoor de omgeving minder intensief belasten. We overleggen met omwonende en betrokkenen om eventuele overlast door bijvoorbeeld transporten in de nacht beheersbaar te houden.

Een groot ontwikkelproces is het hergebruiken van eigen materialen. We werken bijvoorbeeld in toenemende mate met ‘betonpuin granulaat’: gebroken materiaal, afkomstig uit afgebroken betonconstructies. Het wordt gebruikt als vervanger van grind. Deze duurzame ontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt binnen onze expertise.

Succesfactoren: kennis en ervaring

Wij durven uitdagingen aan te gaan omdat we steeds grenzen op constructief, technologisch en productietechnisch gebied opzoeken. Dat maakt onze organisatie steeds sterker. Medewerkers worden naast het opdoen van ervaringen in de praktijk, ook verder geschoold, door opleidingsprogramma’s van onder andere de Betonvereniging en de branchevereniging het Betonhuis.
  • Haitsma Beton

    • Pinksterblomstrjitte 2, Kootstertille
    • Tel: +31 (0512) 33 56 78
    Lees meer
Terug naar