Herijkingsmoment: renovatie A73-tunnels met nieuwe tweefasenaanpak

De renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalmen op de A73 wordt door aannemerscombinatie Croonwolter&dros - Ballast Nedam uitgevoerd met een tweefasenaanpak. Dit is een nieuw instrument van de transitie naar een vitale infrasector die Rijkswaterstaat samen met de markpartijen in 2020 is gestart. Inmiddels is de eerste fase met daarin het Voorlopig- en Definitief Ontwerp (VO & DO) afgerond en gaan de partijen van start met de tweede fase (Uitvoering Ontwerp (UO) en realisatie). Tijdens een herijkingsmoment hebben de combinatie Croonwolter&dros - Ballast Nedam en Rijkswaterstaat meerdere evaluatiepunten gedeeld om mee te geven aan toekomstige tweefasenprojecten.

De vernieuwing en renovatie van de twee A73-tunnels is één van de eerste projecten die worden uitgevoerd met de tweefasenaanpak. In deze aanpak is een fase (fase 1) opgenomen tussen de gunning en de uiteindelijke uitvoering. In fase 1 werken Croonwolter&dros en Ballast Nedam samen met Rijkswaterstaat aan het ontwerp en de uitvoeringsplanning en worden de risico’s tijdig in kaart gebracht. Dit met als doel om te komen tot een stabiele uitvoering zonder veel verrassingen in de uitvoeringperiode (fase 2). Deze aanpak is een experiment van Rijkswaterstaat om te komen tot een beperking van de onzekerheden tijdens uitvoering en een betere en eerlijke risicoverdeling. En zo tot een gezondere bouwsector.

Eerst de inhoud, dan de contractvorm

Aan de hand van diverse stellingen, ervaringen en conclusies zijn de leerervaringen van deze tweefasenaanpak interactief met elkaar besproken met als doel deze mee te geven als handvatten voor komende projecten. Onder leiding van Maarten Neelis, Director Market Transition bij Rijkswaterstaat kwam onder andere naar voren dat alle partijen het eens zijn dat met de tweefasenaanpak een betere risicoverdeling en -beheersing is bereikt. En dat een open en transparante houding, vanuit beide kanten (opdrachtnemer én opdrachtgever) hierin een belangrijke factor is.

'Super trots'

Michèle Blom, Directeur-Generaal bij Rijkswaterstaat: “Techniek, omgeving en bestuurders omvatten allemaal inhoudelijke zaken die je eerst goed moet begrijpen voordat je weet welke contractvorm je moet kiezen. Andersom werkt dat niet. Ik ben super trots dat ik het eerste herijkingsdocument van een tweefasenaanpak mocht ondertekenen en hoop dat het niet de laatste zal zijn.”

Geleerde lessen

Tijdens de eerste fase zijn diverse leerpunten naar voren gekomen. Zo is het belang van de afhankelijkheid binnen de tweefasenaanpak onderstreept, aangezien het de juiste spanning creëert in de driehoek tijd-kwaliteit-geld. Dat zorgt voor eerder en beter beheersen van risico’s en een stabielere uitvoering.

Sander Lefevre, bestuurslid Ballast Nedam: “Ik ben groot voorstander van het instrument dat hier is toegepast: de tweefasenaanpak. Het gaat er niet om bij wie welk risico ligt, maar juist om het verdiepen van die risico’s en daar samen zelfde begrip van te hebben. Een project zoals de renovatie van de A73-tunnels is al complex genoeg, waardoor het extra belangrijk is hoe je dit het beste aanpakt met oog voor alle belangen. Deze mijlpaal en onderlinge samenwerking geven mij veel vertrouwen voor het vervolg.”

Eugene de Roodt, Statutair Directeur bij Croonwolter&dros sluit zich hier volledig bij aan en voegt toe: “Wij geloven in samenwerken. De grote V&R-opgave die we met elkaar hebben, vraagt om veel meer medewerkers dan we hebben in de inframarkt en met name de techniekmarkt. Dit succes gaat enorm helpen om jonge mensen enthousiast te krijgen voor de inframarkt.”

Het gaat er niet om bij wie welk risico ligt, maar juist om het verdiepen van die risico’s en daar samen zelfde begrip van te hebben
Sander Lefevre Bestuurslid Ballast Nedam

Over project A73

De A73 vormt voor Limburg een cruciale noord-zuidverbinding tussen Venlo en de A2 bij Echt-Susteren. Sinds 2008 kent deze snelweg twee tunnels in de omgeving van Roermond: de Roertunnel (2.400 m) en Tunnel Swalmen (400 m). Ruim 50.000 voertuigen maken hier dagelijks gebruik van. In opdracht van Rijkswaterstaat voeren Ballast Nedam en Croonwolter&dros in 2023 en 2024 de vervanging en renovatie van beide tunnels uit. Daarnaast zijn beide partijen de komende vijf jaar samen verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnels.

Bij de vervanging en renovatie van de tunneltechnische installaties van beide tunnels wordt extra aandacht besteed aan de systeemintegratie. Dit wordt gerealiseerd op basis van de landelijke tunnelstandaard, zodat de tunnels voldoen aan de nieuwste normen van Rijkswaterstaat rondom standaardisatie en veiligheid. Binnen het project worden tien van de ruim vijftig technische systemen vervangen, waaronder ventilatie, verlichting, video en audio. Ook wordt, daar waar mogelijk, de profielvrije doorrijdhoogte verhoogd naar 4,70 meter zodat op den duur geen hoogtebeperking meer is bij de tunnels in de A73. Bovendien krijgen beide tunnels lichtgekleurd asfalt. De witte steenslag in het asfalt reflecteert de verlichting in de tunnel en dat van de auto’s. Daardoor is er minder sterke verlichting in de tunnels nodig en besparen we energie.

Meer lezen? Eerder deze week heeft Rijkswaterstaat een handreiking ‘toepassing 2-fasen aanpak bij Rijkswaterstaat projecten’ gepubliceerd waarin ook een aantal punten met betrekking tot het A73-project te lezen zijn.

Terug naar: