Ballast Nedam weerlegt aantijgingen Air Products nadrukkelijk

Ballast Nedam en haar onderaannemers krijgen van hoofdaannemer Air Products geen toegang tot het project Zuidbroek. Daarom kan Ballast Nedam niet doorgaan met haar werkzaamheden. Enkele honderden bouwvakkers staan maandag 9 januari waarschijnlijk weer voor een gesloten poort. Ballast Nedam wil ondanks het conflict haar deel van de scope van de stikstofinstallatie afmaken.

Air Products heeft vandaag een brief naar Ballast Nedam gestuurd waarin zij proberen het contract te ontbinden. Deze brief heeft echter geen effect. Er is namelijk geen grond voor opzegging. Ballast Nedam is haar contractuele verplichtingen nagekomen en blijft dat ook doen. Het contract bepaalt bovendien dat er eerst strikte contractuele stappen moeten worden ondernomen voordat Air Products het contract kan beëindigen. Air Products heeft niet aan deze voorwaarden voldaan.

Air Products is de hoofdaannemer die met Gasunie een FIDIC-contract heeft gesloten. Ballast Nedam is een van de 30 onderaannemers die door Air Products zijn gecontracteerd. Air Products is onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp, de inkoop en de coördinatie van het project Zuidbroek. Het project loopt aanzienlijke vertraging op door mismanagement van Air Products en het niet tijdig leveren van materieel en materialen en door fouten in het door Air Products aangeleverde ontwerp. Dit ligt buiten de macht van Ballast Nedam en Ballast Nedam kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Ballast Nedam is onaangenaam verrast door het optreden van Air Products, waarmee Air Products BNI feitelijk belemmert in de afronding van de werkzaamheden en vertraging veroorzaakt in de afronding van het project. Ballast Nedam is bereid en beschikbaar om de werkzaamheden uit te voeren en met alle betrokkenen een praktische oplossing te vinden.

Het project is voor meer dan 97 % voltooid. Ballast Nedam heeft zich gecommitteerd aan de voltooiing van de resterende 3% van het werkterrein. Air Products is contractueel verplicht Ballast Nedam en zijn onderaannemers toegang te verlenen tot de bouwplaats en Ballast Nedam in staat te stellen haar werkzaamheden te voltooien.

"Ballast Nedam weerlegt de aantijgingen van Air Products nadrukkelijk en wij begrijpen de handelwijze van Air Products niet. Het gaat om de laatste 3 procent", stelt Olav Padberg, bestuurslid van Ballast Nedam. "Dit project is van groot maatschappelijk belang en Ballast Nedam blijft zich inzetten om een oplossing te vinden. Het project nu beëindigen zou leiden tot meer vertraging en meer kosten. Op ons komen de acties en aantijgingen erg vreemd over. Laat ons het project afmaken, nu we er bijna zijn. Daarna kunnen we eventuele meningsverschillen bespreken. Als Ballast Nedam is ons hoofddoel duidelijk: we willen het project afmaken. Daarom blijven we ons inzetten zodat we zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. We staan nog steeds open voor communicatie om tot een oplossing te komen."

Terug naar: