Eerste stort onderwaterbeton op A24 Blankenburgverbinding

Na maanden van noeste arbeid is het zover: de eerste onderwaterbetonstort van de Maasdeltatunnel op het project A24 Blankenburgverbinding. 

Het beton wordt in één van de diepste bouwkuipen van het project gestort, maar liefst 29 meter onder NAP. In totaal storten we ongeveer 6000 m3 beton. Dat duurt naar verwachting zo'n 80 uur, waarbij we tussendoor niet stoppen. 

Ter voorbereiding op deze mijlpaal hebben we grind gestort in een profiel van 1:5, ankerpalen ingemeten met multibeam en wapeningskorven afgezonken onder lastige omstandigheden. Nadat de stort heeft plaatsgevonden, wordt er verder gewerkt aan het betonwerk waarop in een latere fase één van de zinkelementen van de Maasdeltatunnel zal aansluiten.

Project A24 Blankenburgverbinding

A24 Blankenburgverbinding is een vier kilometer lange aaneenschakeling van civieltechnische constructies. In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert Ballast Nedam dit samen met consortiumpartners DEME en Macquarie Capital. De opdracht omvat het ontwerp, de aanleg, 20 jaar onderhoud, én de hele financiering van circa 1 miljard euro. Met onder meer twee knooppunten, een landtunnel en een tunnel onder rivier het Scheur verbeteren we de bereikbaarheid van de regio Rotterdam en dragen we bij aan de groei van de economie.

Terug naar