Ballast Nedam laat veerkracht zien

Cenk Düzyol, voorzitter van de Raad van Bestuur Ballast Nedam N.V.:

We zijn erin geslaagd om weer een positief resultaat en een sterke groei te behalen in 2019, ondanks de uitdagende omstandigheden in onze branche. We blijven de positieve resultaten zien van de herstructurering en reorganisatie die de eerste twee jaar na de overname door Rönesans hebben plaatsgevonden. De jaren 2018 en 2019 bewijzen dat Ballast Nedam gezond, geherstructureerd, resultaatgericht en ondernemend is met hooggekwalificeerde, ervaren en gemotiveerde medewerkers. Samen bereiken we onze doelen, zoals we al meer dan 140 jaar doen. En daar ben ik trots op: Ballast Nedam is enorm toegewijd en gepassioneerd om te blijven groeien en om nieuwe uitdagingen aan te gaan. We zijn in staat onszelf aan te passen aan complexe en veranderende omstandigheden en creatieve oplossingen bedenken om onszelf continu te verbeteren. Dit zal altijd een belangrijk onderdeel zijn van onze bedrijfscultuur.

Financiële resultaten

  • Omzet € 874,1 miljoen (2018: € 740,1 miljoen)
  • Bedrijfsresultaat incl. resultaten uit joint ventures € 11,7 miljoen (2018: € 13,8 miljoen)
  • Onderliggende EBITDA € 19,1 miljoen (2018: € 8,7 miljoen)*
  • Nettoresultaat € 12,8 miljoen (2018: € 12,3 miljoen)
  • Sterk en gezond orderboek van € 1,5 miljard (2018: € 1,6 miljard)
  • Solvabiliteit 10,6% (2018: 11,1%)
  • Liquiditeit € 201,0 miljoen (2018: € 146,2 miljoen)
  • Eigen vermogen € 77,1 miljoen (2018: € 64,7 miljoen)


Ontwikkelingen in 2019

Onze omzet is met meer dan 18% gestegen ten opzichte van vorig jaar, namelijk tot € 874,1 miljoen. Dit is voornamelijk gerealiseerd door onze Construction divisie, utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur. Daarnaast leverden onze divisies Development en Heavy Industries eveneens een sterke bijdrage aan de omzet. De winst van € 12,8 miljoen verbeterde het eigen vermogen tot € 77,1 miljoen. De werkkapitaalratio van Ballast Nedam verbeterde tot 1,3 (2018: 1,1) en de kaspositie bedroeg aan het einde van het jaar € 201,0 miljoen (2018: € 146,2 miljoen). We hebben de kwaliteit van onze order intake verhoogd en daarnaast een solide orderportefeuille van € 1,5 miljard gerealiseerd. Daarmee zou onder normale omstandigheden een aanzienlijk deel van de omzet van 2020 al veilig gesteld zijn en is verdere groei mogelijk.

De voltooiing van legacy projects, voortdurende investeringen in risicobeheersing, het huidige kasoverschot en de verder verbeterde kwaliteit van ‘design en engineering’ bieden het management extra flexibiliteit bij haar werkzaamheden en in de uitvoering van de strategie.

Voortdurende verbeteringen

We managen het gehele proces van selectief en strategisch tenderen; van contractonderhandelingen tot de uitvoering. Daarin zijn we in staat om risico’s te beheersen, de mogelijke impact ervan in kaart te brengen en controle uit te oefenen over wat we doen. Onze internationale vaardigheden in BIM (Building Information Modeling) maken dit onder andere mogelijk. Een vertrouwensvolle relatie en transparantie richting onze stakeholders leiden tot betere resultaten. Zo komen we tot slimmere en efficiëntere besluitvorming. Met kleine expertteams en sterke leiders op de juiste plekken kunnen we de meest complexe opdrachten uitvoeren.

Projecten

In 2019 hebben we diverse nieuwe projecten gewonnen zoals het HES Hartel Tank Terminal Project in Rotterdam (door Ballast Nedam Heavy Industries), De energieneutrale stadswijk Tuinbuurt Vrijlandt (door Ballast Nedam Development) eveneens in Rotterdam, een nieuw groot gebouw aan de Rijksuniversiteit Groningen (door Ballast Nedam Building Projects), namelijk Feringa Building en de S-Bahntunnel in München (door Ballast Nedam Marine & Civil).

Bij de Airside Pier op Schiphol, een van onze meest duurzame projecten, zijn de eerste vormen zichtbaar van de nieuwe glazen gevel. In Vlaardingen en Rozenburg zijn de contouren van de Blankenburgverbinding tussen de A20 en de A15 inmiddels duidelijk zichtbaar in het landschap. De basis voor een verbeterde bereikbaarheid van de regio is daarmee gelegd. Alle testen voor de Gaasperdammertunnel (A9) zijn inmiddels afgerond. We werken hard aan de gefaseerde openstelling van de tunnel dit voorjaar. Verder werken onze mensen momenteel onder uitdagende omstandigheden aan the CoolTower in Rotterdam, wat een perfect voorbeeld is van ons vermogen om complexe hoogbouw te realiseren.

Impact op de maatschappij en veiligheid

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheden serieus. Daarom richten we ons op het zo min mogelijk belasten van de omgeving en het milieu. Duurzaamheid is in veel aspecten van ons bedrijf gemeengoed geworden en vormt eveneens een van onze belangrijkste speerpunten. Ook veiligheid heeft onze bijzondere aandacht, omdat we alles op alles zetten om onze belofte waar te maken: iedereen die voor Ballast Nedam werkt moet aan het eind van de dag weer veilig thuis komen.

Onzekere factoren in de toekomst

Eén van de onzekerheden waarmee we worden geconfronteerd, is nieuwe jurisprudentie en wetgeving op het gebied van stikstof en PFAS. Momenteel verwachten we niet dat dit een grote impact zal hebben op de resultaten in 2020.

Het virus COVID-19 is uitgegroeid tot een pandemie en hierdoor ervaart heel Nederland macro-economische onzekerheid. Het virus veroorzaakt een verstoring van de economische activiteit die de samenleving schaadt. De pandemie zal van invloed zijn op onze ontwikkelings- en bouwactiviteiten, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van materialen, personeel en het realiseren van levertijden. Op dit moment ervaren we de eerste gevolgen daarvan. De mate waarin dit effect zal hebben is nu nog moeilijk te overzien. Ballast Nedam zal het beleid en het advies van het RIVM blijven volgen. Wij doen ons uiterste best om onze bedrijfsvoering en bouwprojecten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten. Het belangrijkste hierbij is om onze mensen veilig en gezond te houden. We doen ook een beroep op de Nederlandse overheid en vertrouwen op hun steun aan onze stakeholders, de gehele sector, voor het hele land.

Vooruitzichten: uitdagende marktverwachtingen

Als de impact van de macro-economische situatie onder controle blijft, verwachten we verder te groeien, zowel nationaal als internationaal. Verschillende instanties voorspellen druk op de groei in de Nederlandse bouwsector de komende jaren, variërend van een beperkte groei tot een afname. We verwachten om de komende jaren te groeien vanwege de toegevoegde waarde die we hebben gecreëerd met ons internationale netwerk, -contracten en -supply chain waardoor we het vermogen hebben om projecten in het buitenland te accepteren en uit te voeren. Daarin benutten we onze nauwe relatie met ons moederbedrijf Rönesans. We zijn van mening dat de industrie een veel internationalere aanpak vereist en we durven te stellen dat de Nederlandse bouwsector alleen kan groeien door een internationale aanpak te hanteren bij de uitvoering van projecten. In overeenstemming met onze internationale groeiambitie, heeft Ballast Nedam Parking in 2019 een meerderheidsbelang genomen in het Engelse Stripe Consulting Ltd.

De komende jaren blijven we alle aspecten van ons bedrijf verbeteren, waarin we streven naar een betere versie van onszelf. Dat doen we door onze unieke oplossingsgerichte manier van werken en onze ondernemersgeest. Samen met onze klanten zoeken we naar flexibele oplossingen; op die manier blijven we een voorkeurspartner binnen onze branche.

*onderliggend EBITDA 2019 exclusief IFRS 16 effecten, bedraagt € 12,0 miljoen.