Ballast Nedam ISO 19650 BIM Design and Construction BSI Kitemark™

Afgelopen vrijdag 6 december ontving Ballast Nedam Building Projects als eerste in Nederland het kwaliteitskeurmerk voor BIM. Een direct resultaat van het proactief volgen van de markttendensen en inspelen op verdere digitalisering van de sector. ISO 19650 BIM Design and Construction Kitemark™ is het internationaal geaccepteerde ISO-certificaat, wat betekent dat naast de Nederlandse kwaliteitsnormen ook aan de internationale normen wordt voldaan.

Zoals Serkan Sen, Manager BIM verklaart:

“Certificering van ISO 19650 BIM Design and Construction Kitemark™ is een kwaliteitsstandaard die past bij onze bedrijfsstrategie. Ballast Nedam richt zich actief op de internationale (aanbestedings)markt. Dit wordt versterkt door ons internationaal opererende moederorganisatie, Rönesans. Het is dan ook niet meer dan logisch om te willen aansluiten bij internationale kwaliteitsnormen. Ballast Nedam Building Projects heeft de afgelopen jaren een solide basis opgebouwd voor BIM, we investeren continu in innovatie en digitalisering van onze werkprocessen”.

Met het verkrijgen van de ISO-certificering vergroot Ballast Nedam haar transparantie, efficiëntie en de kwaliteit in projecten en processen. Alle  werkmethoden van reeds bestaande processen voor het verzamelen, filteren en uitvoeren van informatie zijn daarmee gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. “Het bewust kijken naar onze processen en hoe we deze efficiënter kunnen inrichten zit in ons bedrijfs-DNA, ook om die reden wilde we deze stap maken“, aldus Serkan Sen. “Onze aanbeveling aan andere bedrijven die met het certificaat willen beginnen, is om op zoek te gaan naar voor het hele bedrijf geaccepteerde procedures. We kwamen tot het inzicht dat BIM meer een kwestie is van processen dan modelleren. Om deze processen duurzaam te maken, heeft het bedrijfsbreed geaccepteerde procedures en normen nodig”.

BSI

In dit proces waarderen we de rol van BSI Kitemark in de huidige bouwsector, omdat het de normen bepaalt en actoren in de toeleveringsketen dezelfde taal laat spreken voor digitalisering. BSI gaf ons veel inzicht tijdens het proces. Ze hebben ons geholpen bij het begrijpen hoe we onze huidige processen kunnen transformeren naar de processen die worden aanbevolen volgens ISO-normen.

Ballast Nedam Building Projects ontvangt als eerste Nederlandse bouwonderneming de ISO 19650 BIM Design and Construction BSI Kitemark™. Het betreft een internationaal geaccepteerde ISO-certificaat, wat betekent dat naast de Nederlandse kwaliteitsnormen ook aan de internationale normen wordt voldaan.