Windpark Hartel II Rotterdam

Voor Windpark Hartel II te Rotterdam ontwierpen, leverden en installeerden wij acht windturbines. Daarnaast droegen wij de verantwoordelijkheid voor het bouwrijp maken van de terreinen, aanleg van wegen en kraanplaatsen, het leggen van parkbekabeling, het plaatsen van voorzieningen als inkoopstation en SCADA ruimte en het afwerken van wegen en taluds.

Hartel II is gebouwd op het terrein van een eerder windpark dat bestond uit 5 kleinere windturbines. Windpark Hartelbrug II is gebouwd in het Rotterdamse havengebied op de oever van het Hartelkanaal ter hoogte van Geervliet en Heenvliet. Het windpark bestaat uit acht ECO-110 windturbines van Alstom met elk een vermogen van 3 MW. Het windpark heeft daarmee een totaal vermogen van 24 MW, en levert elektriciteit voor circa 18.000 huishoudens. De windturbines zijn onderling verbonden met 25 kV kabels om de opgewekte energie te transporteren naar een nieuw gerealiseerd inkoopstation. Dit station zorgt dat de energie teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. In augustus 2014 is gestart met de aanleg van de parkbekabeling en het plaatsen en inrichten van het inkoopstation en SCADA station.

Locatie

Havengebied Rotterdam

Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2013 - 2015

Opdrachtgever: Investment Engineering Projects

Contract: Construct

Wind turbines: acht ECO-110 windturbines van Alstom

Maximaal vermogen: 24 MW

Werelddoelen