Feringa Building

Voor de Rijksuniversiteit Groningen realiseren we een wel heel bijzonder gebouw: de Feringa Building. Met 64.000 m2 vloeroppervlakte is het één van de grootste en meest indrukwekkende universiteitsgebouwen van Nederland. Maar het is bovenal een slim ontwerp boordevol state-of-the-art faciliteiten. De gedroomde thuisbasis voor bèta-technisch onderwijs van de bovenste plank.

Alles aan dit gebouw is doordacht. Zo komt er – naast kantoor- en collegeruimtes – ook een breed scala aan specialistische laboratoria, waaronder fysische, (bio)chemische en trillingsvrije labs. Door het slimme ontwerp van drie geschakelde v-vleugels zijn al deze labs gesitueerd aan de noordzijde, buiten invloed van de zon. Bovendien zijn ze allemaal onderling uitwisselbaar: wat vandaag een fysisch lab is, kan relatief eenvoudig een biochemisch lab worden. En er zijn meer ruimtes flexibel bruikbaar. Zo kan het indrukwekkende auditorium met 420 zitplaatsen gesplitst worden in 2 kleinere zalen.

Complexiteit

Alleen al de enorme omvang vraagt extra aandacht bij de realisatie. Daarbij komen constructieve maatregelen tegen eventuele aardbevingen, plus de specifieke technische vereisten, bijvoorbeeld voor de cleanrooms, de 450 zuurkasten of voor de gevoelige apparatuur. Bovendien wordt er in de directe nabijheid van de bouwplaats continu lesgegeven en onderzoek verricht. We houden er allemaal zorgvuldig rekening mee, waarbij onze ervaring in zorg en onderwijs goed van pas komt. 

Continu afstemmen

Om de impact op de omgeving te beperken, stemmen we ons werk continu af met de universiteit en de gemeente. In zorgvuldige werkafspraken vergroten we de veiligheid en beperken we overlast. Zo plannen we zwaar vervoer bijvoorbeeld voor de ochtendspits en via doordachte aanrijroutes. Daarnaast onderhouden we ook nauw contact met andere bouwpartijen, onder meer voor de installaties. Samen zorgen we dat ons werk goed op elkaar aansluit. Zo leveren we samen de hoogste kwaliteit.

Locatie

Groningen, Zernike Campus

Tags
  • construction
  • Nieuwbouw
  • universiteit
  • Toekomstbestendig
Projectgegevens

Project Fase: Realisatie

Bouwtijd: 2019 - 2023

Functiecategorie: Utiliteitsbouw - school

Kenmerken: 260 x 63 meter, 64.000 m2 vloeroppervlak. 5 etages + 1 bouwlaag voor installaties. Ondergrondse fietsenkelder. 3 kilometer labtafels, 30 laserlabs, 5 soorten trillingsarme labs, 450 zuurkasten voorzien van 900 m2 zonnepanelen, warmtewisselaars, en aangesloten op 2 bronnen voor warmte- en koudeopslag.

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen

Betrokkenen: Ector Hoogstad Architecten, Arcadis, ABT & Wassenaar, DGMR, dr. heinekamp

Contractvorm: UAV 2012

Werelddoelen