Circulair paviljoen The Green House

Geheel gebouwd en geëxploiteerd vanuit de circulaire gedachte

Directe aanleiding voor de bouw van het paviljoen is het streven van het Rijksvastgoedbedrijf om op de locatie van ‘The Green House’ geen stedenbouwkundig gat te laten ontstaan, maar te streven naar een invulling die kan bijdragen aan de sociale levendigheid en sociale veiligheid. En heeft het paviljoen onderdeel uit laten maken van de aanbesteding van de herontwikkeling van de voormalige naastgelegen Knoopkazerne. Strukton, Ballast Nedam, Facilicom en Albron hebben de ambitie geformuleerd om een circulair paviljoen te realiseren, inclusief circulaire businesscase en exploitatie. 

Herbruikbaar paviljoen

The Green House is volledig remontabel gebouwd. Daarnaast hergebruikten we zoveel mogelijk (de gevelplaten komen bijvoorbeeld uit de oude Knoopkazerne die naast ‘the Green House’ staat). Na 15 jaar kan het paviljoen ergens anders geplaatst worden en de vrijgekomen grond op een andere manier gebruikt. Zo zijn de grond en het gebouw toekomstbestendig.

Snelle bouw

In drie maanden tijd verrees het herbruikbare paviljoen. Voorjaar 2018 opende ‘The Green House’ haar deuren al. Deze snelle bouw is mogelijk, omdat we enerzijds volledig remontabel bouwen en gebruik maken van geprefabriceerde elementen en anderzijds ook zoveel mogelijk hergebruiken (de gevelplaten komen bijvoorbeeld uit de oude Knoopkazerne die naast ‘The Green House’ staat).

The Green House: dé inspiratiebron voor circulariteit

Het paviljoen wordt 15 jaar lang een bron van inspiratie voor een nieuwe circulaire economie en biedt een bijzondere beleving middels horeca-, werk- en vergaderaccommodatie en duurzame innovaties. Zo vormt het paviljoen een directe meerwaarde voor de omgeving. Het paviljoen wil een breed publiek bereiken en inspireren en zo bijdragen aan een brede maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van circulair denken en handelen.

Klik hier voor een interactieve dwarsdoorsnede.

Locatie

Utrecht

Tags
  • modulair bouwen
  • sustainable development goals
  • circulair bouwen
Projectgegevens

Project Fase: Opgeleverd

Bouwtijd: 2017 - 2017

Functiecategorie: Circulaire ontwikkeling en exploitatie

Werelddoelen