Een terugblik op het Take Care Kwartaalthema

Vanaf oktober 2023 zijn we gestart met de Take Care Kwartaalthema’s. Dit zijn belangrijke veiligheidsthema’s gebaseerd op onze top-risico’s. Ballast Nedam Road Specialties is actief geweest met onder andere het kwartaalthema Aanrijdgevaar. Annemie de Bruin, HSE officer, en Mischa Boeije, projectleider, delen hun ervaringen.

“Opdrachtgevers vinden het belangrijk om de weg open te houden terwijl werkzaamheden plaatsvinden. We staan dan dicht bij rijdend verkeer. Aanrijdgevaar is daarom een belangrijk thema voor onze organisatie”, vertelt Mischa.

Veiligheid is belangrijk, maar heeft soms nog wat extra aandacht nodig. Door herhaling en het gesprek aan te gaan, streven Mischa en Annemie naar een risicoloze werkomgeving.
“Er wordt nog wel eens geroepen: ‘het is niet anders, dus we doen het maar even’. Dat is een dooddoener qua veiligheid. We moeten van die opmerking af. Natuurlijk worden er soms flauwe opmerkingen gemaakt, maar dat maakt niet uit en is ook goed om het luchtig te houden”, zegt Mischa.

Met een dobbelsteen het gesprek aangaan

Met zevenhonderd projecten per jaar kan het soms lastig zijn om de informatie voor iedereen toereikend te maken. De berichten vanuit het hoofdkantoor worden aangepast aan de hand van bestaande risicogevallen binnen Ballast Nedam Road Specialties. “Projectleiders krijgen berichten met informatie over het thema zodat zij het kunnen doorvertalen naar de collega’s op de werkvloer. Daarna wordt iedereen uitgenodigd voor een presentatie op kantoor. Deze presentaties zijn een jaar vooruit ingepland zodat iedereen hier rekening mee kan houden. We delen ook de posters uit waardoor het thema op elke locatie zichtbaar is”, zegt Annemie. “Ik ben ook altijd bereikbaar, voor vragen over veiligheid. Want ik vind het belangrijk dat veiligheid wordt nagestreefd.”

Eén van de middelen uit het Take Care programma die met plezier wordt gebruikt, is de dobbelsteen. “De dobbelsteen met daarop diverse vragen over het kwartaalthema werkt heel goed om het gesprek aan te gaan. Ook heb je zo niet alleen de personen die altijd wat te zeggen hebben aan het woord, maar ook de personen die normaal stiller zijn in de groep. We proberen met de dobbelsteen iedereen aan te moedigen antwoord te geven op veiligheidsvragen en erover na te denken”, legt Mischa uit.

Een open cultuur

Voorman Wilco Timmer is enthousiast over de sessies: “Ik zit al bijna twintig jaar bij de organisatie, maar de afgelopen tijd zijn er flinke stappen gemaakt qua veiligheid. De meeste mensen zijn er nu bewust mee bezig. Door posters bijvoorbeeld, maar ook de veiligheidssessies waar je als groep bij elkaar zit en het over veiligheid hebt. Ik denk dat dat wel de beste manier is. Er is echt een open cultuur gekomen, zeker bij ons in Leerdam, waar we transparant en open met elkaar kunnen praten en waarin je serieus genomen wordt.” Naast dat er meer bewustzijn is, is er ook een verandering in de praktijk. “We hadden een onveilige situatie op de locatie, waar een melding van werd gemaakt. In overleg met de uitvoerder hebben we toen snel een veilige situatie kunnen creëren. We hebben het probleem bij de bron aangepakt en aanrijdgevaar verminderd.”

Naast het kwartaalthema Aanrijdgevaar worden ook andere zaken besproken, zoals Alcohol-, drugs- en medicijngebruik en het juist toepassen van PBM’s. Het volgende thema op de planning van Ballast Nedam Road Specialties is Herkennen van gevaren.

De Take Care Kwartaalthema’s

De Take Care Kwartaalthema’s zijn op onze top-risico’s gebaseerde, belangrijke veiligheidsonderwerpen waar we extra aandacht aan willen besteden. Alle business units selecteren ieder kwartaal een eigen Take Care Kwartaalthema om hiermee aan de slag te gaan en hier extra aandacht aan te geven, volgens een vaste aanpak. Het behandelen van een kwartaalthema bestaat gedurende het kwartaal uit meerdere sessies, op basis van het 4 stappenplan:

 1. Introductie. Het thema benoemen, zodat helder is waar het komende kwartaal aandacht aan wordt gegeven met elkaar.
 2. Wat kunnen we verbeteren? Brainstormen over waar verbeteringen mogelijk zijn en ervaringen delen.
 3. Aan de slag! Doelen omzetten naar concrete acties en verantwoordelijkheden bepalen.
 4. Successen vieren!

Dit zijn de verschillende kwartaalthema’s:

 • Vallen van hoogte
 • Aanrijdgevaar
 • Gevaarlijke stoffen
 • Orde en netheid
 • Hijsen van bouwdelen en materialen
 • Gevaren van elektriciteit
 • Herkennen van gevaren

Stephen van Bree, Corporate HSE Project Manager

“Om er samen voor te zorgen dat er veilig gewerkt wordt, ontwikkelen we initiatieven als de Take Care Kwartaalthema’s samen met collega’s uit de praktijk. Dat zorgt voor draagvlak en herkenbaarheid. De Take Care Kwartaalthema’s zijn niet belerend of puur informatief. De middelen nodigen juist uit tot het voeren van de dialoog. Zo betrekken we iedereen. Aan het einde van het kwartaal kijken we terug naar de resultaten en vieren we de geboekte successen, omdat iedereen daar trots op mag zijn. Zo maken we met elkaar het werk stapje voor stapje steeds veiliger en nog op een leuke manier ook!”

Terug naar: