Deze voetgangersbrug krijgt de langste houten balkligger van Nederland

In Aalsmeer is Ballast Nedam Park & Connect begonnen aan de realisatie van een duurzame voetgangersbrug bij de bloemenveiling Royal FloraHolland. Deze brug gaat dagelijks voor ruim 2.000 voetgangers zorgen voor een veilige oversteek over de N231. Extra bijzonder aan dit project is het houtgebruik.

Het gebruik van hout voor de brugdelen en de liftschachten maakt de brug circulair. De brug wordt in totaal 140 meter lang en krijgt de langste toegepaste houten balkligger in Nederland. De realisatie hiervan brengt uitdagingen met zich mee. Het is relatief nieuw om een samengestelde balkligger te bouwen van hout in Nederland, waar in Duitsland al meer mogelijkheden voor zijn. In samenwerking met Heko Spanten BV is het toch gelukt om deze ligger in Nederland te produceren.
Voor dit project wordt ongeveer 350 kubieke meter aan hout gebruikt. Doordat hout CO2 opneemt in plaats van uitstoot, compenseert dit volume 250.592 kilogram aan CO2-uitstoot, wat ongeveer gelijkstaat aan het elektriciteitsverbruik van 278 huishoudens in één jaar tijd.

Veilig en snel reizen

Relatief weinig reizigers maken in de huidige situatie gebruik van de bushaltes op het Royal FloraHolland terrein. Vervoerregio Amsterdam wil daarom de reistijd van de busreizigers verkorten door onder andere de buslijnen te verleggen naar de route over de N231 en langs de N231 bushaltes te realiseren. Met twee nieuwe bushaltes, trappen en liften kunnen busreizigers en voetgangers veilig de weg oversteken. Na de oplevering maken dagelijks ruim 2.000 reizigers gebruik van de nieuwe verbinding.

Naast de voetgangersbrug komt er ook een snellere verbinding voor het vrachtverkeer tussen Royal FloraHolland en Schiphol. Deze verbinding wordt gerealiseerd samen met Ballast Nedam Road Specialties. Met dit project, in opdracht van de provincie Noord-Holland, werken we aan een betere bereikbaarheid van de regio Aalsmeer. De werkzaamheden zijn begin oktober 2023 gestart en zijn naar verwachting medio 2024 klaar.
Terug naar: