Geheel Ballast Nedam bereikt trede 3 van de Veiligheidsladder

Alle organisatieonderdelen van Ballast Nedam hebben trede 3 van de Veiligheidsladder bereikt. Met deze prestatie toont Ballast Nedam aan dat veiligheid in haar gehele organisatie hoog op de agenda staat en dat alle organisatieonderdelen hierin verantwoordelijkheid tonen.

De veiligheidsladder is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten en kent in totaal vijf treden. Tijdens het beoordelingsproces ligt de nadruk op de veiligheidscultuur. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe hoger de toegekende trede. 

Scores richting trede 4

“Deze prestatie is groots”, vertelt HSE-divisiemanager Wilfried Lips van Ballast Nedam over het certificaat dat is behaald. “Dit certificaat geldt niet voor één of enkele organisatieonderdelen, maar voor Ballast Nedam in haar geheel. Bovendien scoorden we op een aantal fronten al zodanig hoog dat we met die resultaten al richting trede 4 klimmen.”

We klimmen al richting trede 4.
Wilfried Lips HSE-divisiemanager Ballast Nedam
In haar veiligheidsprogramma hecht Ballast Nedam onder andere waarde aan een veilige werkcultuur waarin medewerkers niet terugdeinzen voor een gesprek over veilig werken. Daardoor kan iedereen na een werkdag weer veilig naar huis.

HSE-director Geert van der Linde is trots op dit resultaat, maar ziet ook ruimte voor verdere verbetering: “Binnen Ballast Nedam zetten we stappen om de aandacht voor veiligheid nog verder te verankeren in de hoofden en harten van al onze mensen. Daarom sporen we iedereen aan om persoonlijk leiderschap te tonen, op elk niveau van de organisatie. Van elektriciens tot dakdekkers en van heiers en betontimmerlieden tot projectmanagers – op de bouwplaats neemt iedereen initiatief en verantwoordelijkheid om veiligheidsrisico’s in te schatten en passende maatregelen te nemen. Op steeds meer projecten bespreken uitvoerders en voorlieden de werkzaamheden van die dag. Welke veiligheidsrisico’s kunnen zich voordoen? En hoe gaan wij hiermee om?”

Oprechte zorg

Volgens Geert is bij Ballast Nedam iedereen verantwoordelijk voor het ingrijpen tijdens onveilige situaties op de bouwplaats. “’Ingrijpen in onveilige situaties zou slechts de allerlaatste stap van een reeks veiligheidsmaatregelen moeten zijn”, zegt hij. “Wij zien veiligheid als een totaalproces dat al begint in de ontwerpfase, wanneer onze engineers zorg dragen voor veilige ontwerpen. Tijdens het inkoopproces letten wij erop dat ook partners waarmee wij samenwerken dezelfde veiligheidsambitie hebben en ons veiligheidsbeleid onderschrijven. Op die manier leggen wij, lang voordat we ook maar één steen verplaatst hebben, één kuub grond hebben verzet of één meter asfalt hebben gedraaid, een stevige basis voor de veilige uitvoering van onze projecten.”

“Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zorgen voor elkaar, spreken elkaar aan en maken dilemma’s bespreekbaar. Door oprechte zorg voor onze medewerkers en onderaannemers, laten wij hen zien en voelen dat zij het verschil kunnen maken. Deze aanpak vertaalt zich niet alleen in minder ongevallen, maar geeft mensen ook een veilig gevoel op onze projecten.”

Terug naar: