Ballast Nedam werkt veilig met vernieuwde GPI

Wij streven naar een ongevalsvrij Ballast Nedam. Daarom is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar voor iedereen die de bouwplaats opgaat. Deze vernieuwde Generieke Poortinstructie (GPI) is al sinds 23 november 2021 actief en is praktijkgerichter en voorzien van video's om uit te kiezen. De GPI is een extra manier om het gesprek over veiligheid te starten. 

Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen en een soepel uniform poortproces.

GPI bij Ballast Nedam

"Door allemaal de GPI te doen en samen over veiligheid te praten, wordt het veiligheidsbewustzijn vergroot en daarmee de kans op ongevallen verkleind", zegt Geert van der Linde, Director HSE bij Ballast Nedam. "Onze GPI-coördinatoren verspreiden materiaal om de nieuwe GPI te herontdekken en samen het gesprek aan te gaan over veilig werken. Want juist dat gesprek is zo belangrijk. Veilig werken op de bouwplaats start immers al met een veilige werkcultuur waarin je vragen durft te stellen en naar je geluisterd wordt. Het draait om zorgen voor elkaar, zodat iedereen na een werkdag weer veilig naar huis gaat."

Juist het gesprek voeren is zo belangrijk.
Geert van der Linde Director HSE Ballast Nedam

Zorgen voor veiligheid

De vernieuwde GPI 4.0 is praktijkgericht en bevat ongeveer 45 korte video’s met te beoordelen praktijksituaties en 45 video's met feedback hierop. Deze video’s zijn op verschillende (bouw)locaties gefilmd, waaronder onderhoudslocaties. 

De komende maanden worden bouwplaatsmedewerkers en leidinggevenden met een speciale campagne geholpen om de nieuwe GPI te herontdekken en samen het gesprek aan te gaan over veilig werken. Daarvoor zijn informatie en ondersteunend materiaal voor op de bouwplaatsen, zoals toolboxen en posters, beschikbaar op de website van GPI.