Ballast Nedam overtreft de verwachtingen

Het jaar 2020 was een ‘buitengewoon’ jaar. Een jaar waarin we wereldwijd door de uitbraak van COVID-19 voor veel uitdagingen kwamen te staan. De impact ervan was ongekend en is dat nog steeds. Gelukkig zijn we door ons beleid, uitgebreide maatregelen en inzet van onze medewerkers erin geslaagd om het aantal besmettingen binnen Ballast Nedam beperkt en onder controle te houden.

Doordat we de meeste projecten operationeel konden houden, bleven we op koers met ons businessplan en overtroffen we dit zelfs. Met trots kondigen we aan dat de financiële resultaten en groeicijfers in 2020 onze verwachtingen hebben overtroffen.

Financiële resultaten 2020

We zijn het boekjaar aan het afsluiten en kunnen al bevestigen dat onze omzet is gestegen van € 874,1 miljoen in 2019 tot meer dan € 900 miljoen in 2020. Onze onderliggende EBITDA en nettowinst voor het jaar zijn aanzienlijk verbeterd. We verwachten onze definitieve resultaten in maart 2021 te publiceren.

Agiostorting

Om de solvabiliteitsratio aanzienlijk te verhogen tot een niveau boven de 20% en om een uitstekende positie te creëren voor toekomstige uitbreidings- en investeringskansen, heeft ons moederbedrijf Renaissance Construction B.V. een agiostorting gedaan van € 60 miljoen. Dit toont wederom de lange termijn betrokkenheid van onze aandeelhouder Rönesans Holding A.S. Met deze verhoging van het eigen vermogen bereikt de solvabiliteitsratio opnieuw het niveau van de jaren waarin wij het beste presteerden.

Hiermee is de financiële status van ons bedrijf zeer sterk en gezond. De totale schuldenlast van Ballast Nedam is aanzienlijk afgenomen als gevolg van een vrijwillige vervroegde aflossing van een lening van € 75 miljoen. Voorafgaand aan de agiostorting en de vrijwillige vervroegde aflossing van voornoemde lening beschikte Ballast Nedam al over een gezonde kaspositie boven de € 200 miljoen.

Belangrijkste succesfactoren

Onze voortdurende focus op kostenreductie en zorgvuldig en selectief inschrijven op projecten heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben een gestroomlijnde organisatie en sterke gedecentraliseerde business units. Ook hebben investeringen in innovatie, duurzaamheid en verbeterde veiligheidsprocedures gezorgd voor hoge kwaliteit van onze activiteiten. Onze betrokken en kundige mensen hebben deze resultaten mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn ons vermogen om ons aan te passen aan complexe en moeilijke omstandigheden en om onszelf continu te blijven verbeteren de belangrijkste succesfactoren van ons bedrijf.

Expertise

We combineren onze geïntegreerde expertise op het gebied van infrastructuur, utiliteit, hoogbouw en stedelijke ontwikkeling. We zitten dicht op de markt, zijn toegankelijk en wendbaar en hechten veel waarde aan het opbouwen van sterke relaties met onze partners. Zo bieden we meerwaarde aan onze klanten.

Vooruitzichten: verder verbeteren

Ondanks de uitdagingen van COVID-19 verwachten wij dat in 2021 verdere groei van omzet en winst kan worden gerealiseerd. Als gevolg van de veranderende marktomstandigheden zien we daarnaast groeipotentieel door te investeren in kansen. Dit kunnen nationale en internationale acquisities van bedrijven en projecten zijn, maar ook investeringen in (vastgoed) ontwikkelingen. We streven er ook naar om ons internationale netwerk verder te versterken en ons vermogen aan te wenden om projecten in het buitenland aan te nemen en uit te voeren met behulp van een grootschalige internationale supply chain. Onze internationale reputatie is erg sterk en we zien volop mogelijkheden.

Met ons sterke orderboek voor 2021 hebben we een solide uitgangspositie. Als gevolg van de COVID-19-pandemie zien we onzekerheden en verschuivingen in enkele marktsegmenten, maar deze zullen hoogstwaarschijnlijk geen invloed hebben op onze totale resultaten in 2021. Zo zien we enerzijds een afname van de vraag naar utiliteitsprojecten zoals theaters en hotels, terwijl anderzijds de vraag naar de ontwikkeling van huizen en appartementen nog steeds stijgt en ook de prijzen blijven stijgen. In de infrastructuurmarkt is bekend dat een aanzienlijk aantal aanbestedingen vertraging heeft opgelopen, maar onze projecten zijn nog altijd operationeel en boeken vooruitgang. We hebben een sterke orderportefeuille en een lean organisatie die aansluit op de marktvraag. Ondanks wisselende marktprognoses staat Ballast Nedam positief tegenover verdere groeimogelijkheden.

De komende jaren zullen we alle aspecten van ons bedrijf, de toegevoegde waarde voor onze klanten, de kansen voor onze medewerkers en het welzijn van onze omgeving blijven verbeteren. We zullen blijven investeren in ons menselijk kapitaal en blijven streven naar verbetering van de marges op projecten door ons te richten op een sterke orderportefeuille door middel van selectief en strategisch inschrijven op projecten. We blijven ons ook richten op een sterke supply chain.

We omarmen nieuwe uitdagingen die ons in staat stellen om te leren, ons aan te passen en te verbeteren. Ballast Nedam is financieel gezond en klaar voor toekomstige uitdagingen in onze markt. We gaan de uitdaging aan om elke dag te verbeteren.

Terug naar