COVID-19 en onze bedrijfsvoering

Door het COVID 19-virus bevinden we ons in een ongekende situatie. Ballast Nedam staat in nauw overleg met haar klanten, stakeholders en medewerkers om projecten op een zo veilig mogelijke manier te laten plaatsvinden. Wij informeren u graag over de getroffen maatregelen, waarbij de gezondheid en de veiligheid van onze mensen en maatschappij voorop staan.

Ons beleid en maatregelen met betrekking tot COVID-19

Het beleid van Ballast Nedam is gebaseerd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM). Op basis hiervan zijn safety alerts opgesteld waarmee ons beleid duidelijk aan alle medewerkers kenbaar is gemaakt. Daarnaast zijn de richtlijnen en het beleid duidelijk vertaald naar de projectlocaties in de vorm van posters en banners.

Onze bouwlocaties

Om onze bedrijfsvoering en projecten zo goed en zo veilig mogelijk voort te zetten, is besloten om alle medewerkers tot 6 april 2020, waar mogelijk, thuis te laten werken. Op de projectlocaties zijn diverse maatregelen getroffen omtrent hygiëne voorschriften alsook richtlijnen opgesteld met betrekking tot social distancing van 1.5 meter. Dit doen wij door onze medewerkers en de medewerkers van onze onderaannemers zo veel mogelijk in vaste samenstellingen te laten werken en meer schaftruimte te bieden, dan wel het schaften in verschillende shifts te laten plaatsvinden. Het doel daarbij is uiteraard om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. 

Wij steunen de zorg

Samen staan we sterker in de strijd tegen het COVID-19 virus. Op dit moment is er een groot tekort aan mondkapjes binnen de zorg, met name type FFP2. Ballast Nedam heeft daarom een oproep gedaan aan al haar medewerkers, om maskers die gebruikt worden in de bouw te doneren aan ziekenhuizen.