Op weg naar lager energieverbruik: Ballast Nedam ondertekent Paris Proof Commitment

Ballast Nedam is een trotse ondertekenaar van het Paris Proof Commitment van Dutch Green Building Councel (DGBC). Samen met tientallen andere organisaties vragen wij de overheid gebouwen te normeren op werkelijk energiegebruik, in plaats van de welbekende energielabels. Zo kunnen de Parijse klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving versneld worden behaald.

Naast dat partijen zich verbonden hebben aan het centrale Commitment, heeft iedere organisatie concreet gemaakt welke stappen zij met hun eigen organisatie gaan zetten. Ballast Nedam verbindt zich aan de ambitieuze doelstelling om voor 2040 het energieverbruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen. De bouwplaatsen van onze bouwbedrijven zijn energie-neutraal in 2030. 

Als ondertekenaars van het Commitment doen de organisaties dus niet alleen een oproep aan de overheid, ook nemen ook zelf verantwoordelijkheid. En dat is hard nodig, want de gebouwde omgeving in Nederland is verantwoordelijk voor bijna 40% van het energiegebruik.

Meten op werkelijk gebruik

Het Paris Proof Commitment stelt: meet op werkelijk energiegebruik, want energielabels geven lang niet altijd een goed beeld van hoe energiezuinig een gebouw is. Meten op werkelijk gebruik is een eenvoudigere aanpak, zeggen de ondertekenaars. Met de label C-plicht, Wet Milieubeheer en de Erkende Maatregelen worden wel stappen gezet, maar deze zijn vooral gericht op de korte termijn. Paris Proof is het doel dat zowel op korte als lange termijn de markt in beweging brengt. En het sluit daarmee goed aan op de in het Klimaatakkoord opgenomen verplichting tot het laten opstellen van routekaarten. Dat is al een eerste stap voor een langetermijnaanpak, sturen op werkelijk gebruik is een logisch vervolg.

Het Paris Proof Commitment werd dinsdag 22 september door Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, vol enthousiasme omarmd. Volgens hem sluit het aan bij zijn aanstaande Renovation Wave: een plan om in heel Europa gebouwen te renoveren en te verduurzamen.